Tìm kiếm thông tin
Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Hương An nay là phường Hương An, thị xã Hương Trà đến năm 2020
Ngày cập nhật 03/09/2020

Ngày 01/9/2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 1196/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Hương An, nay là phường Hương An, thị xã Hương Trà đến năm 2020, những nội dung chính như sau:

 

1. Vị trí, phạm vi ranh giới và quy mô

a, Vị trí: Gồm các thửa đất số 250, 260 và một phần thửa đất số 227, 259, tờ bản đồ số 29 (đo đạc 2010), tọa lạc tại tổ dân phố Cổ Bưu, phường Hương An, thị xã Hương Trà; được xác định cụ thể như sau:

b, Phạm vi ranh giới:

- Phía Đông Bắc: Giáp đất ở (đất đấu giá quyền sử dụng đất).

- Phía Tây Bắc: Giáp đất giao thông và đất tín ngưỡng.

- Phía Tây Nam: Giáp nghĩa địa (các mộ phần dân tự chôn cất).

- Phía Đông Nam: Giáp đất ở (đất đấu giá quyền sử dụng đất).

c, Quy mô: Khoảng 0,25ha.

2. Chức năng sử dụng đất theo quy hoạch Nông thôn mới đã được phê duyệt:

- Đất trồng cây hàng năm: 0,17ha.

- Đất nghĩa trang: 0,08ha

3. Lý do điều chỉnh:

- Để quy hoạch phân lô đất ở tổ chức đấu giá thu cấp quyền theo chủ trương đã được UBND thị xã thống nhất tại Công văn số 1022/UBND-QH ngày 21/5/2018.

- Chỉnh trang, sử dụng hiệu quả khu đất hiện trạng, đồng thời tạo nguồn thu ngân sách cho địa phương để tái đầu tư hạ tầng trên địa bàn.

4. Nội dung, phương án điều chỉnh quy hoạch: Điều chỉnh chức năng sử dụng đất theo quy hoạch nông thôn mới xã Hương An, nay là phường Hương An là đất trồng cây hàng năm, đất nghĩa địa sang đất ở, cụ thể như sau:

- Điều chỉnh đất trồng cây hàng năm sang đất ở với diện tích: 0,17ha.

- Điều chỉnh đất nghĩa trang sang đất ở với diện tích: 0,08ha.

Về cơ cấu sử dụng đất có ảnh hưởng liên quan phương án điều chỉnh cục bộ này sẽ được xem xét khi điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Nông thôn mới xã Hương An.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Tập tin đính kèm:
Thanh Hiền - Phòng QLĐT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.167.802
Truy câp hiện tại 196