Tìm kiếm thông tin
Điều chỉnh quy hoạch phân lô đất ở tại tổ dân phố La Chữ Thượng (cụm 2 cũ), phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà
Ngày cập nhật 14/09/2020

Ngày 08 tháng 9  năm 2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 1234/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phân lô đất ở tại tổ dân phố La Chữ Thượng (cụm 2 cũ), phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà, với những nội dung chủ yếu sau:

 

1. Lý do điều chỉnh:

- Điều chỉnh kích thước các cạnh của thửa đất số 26 và thửa số 19 phù hợp với hiện trạng thửa đất.

- Điều chỉnh, bổ sung lộ giới quy hoạch, chỉ giới xây dựng đối với các trục đường giao thông phù hợp theo các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.

- Bố trí khu đất giáo dục theo hiện trạng đã được đầu tư xây dựng năm 2004.

- Bổ sung các quy định quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị và các thông số kỹ thuật khống chế công trình đối với khu quy hoạch.

2. Nội dung, phương án điều chỉnh: Điều chỉnh nội dung của quy hoạch phân lô đất ở tại tổ dân phố La Chữ Thượng (cụm 2 cũ), phường Hương Chữ đã được UBND huyện Hương Trà, nay là thị xã phê duyệt ngày 17/6/2004, cụ thể như sau:

a. Về giao thông

- Điều chỉnh trục đường chính của khu quy hoạch có chiều dài khoảng 200m, từ 6,0m thành 11,5m.

- Bổ sung lộ giới quy hoạch đối với các trục đường phía Tây Bắc và phía Đông Nam khu quy hoạch, có chiều dài khoảng 170m là 6,0m.

b, Chức năng sử dụng đất

- Điều chỉnh diện tích đất ở sang đất giáo dục với tổng diện tích là 1065,0m2 (bao gồm các thửa đất số: 28, 29, 30, 31).

c, Điều chỉnh kích thước, diện tích thửa đất số 19, 26 phù hợp theo hiện trạng.

- Thửa đất số 19: Điều chỉnh diện tích từ 208,0m2 thành 208,9m2.

- Thửa đất số 26: Điều chỉnh diện tích từ 208,0m2 thành 275,3m2.

d, Bổ sung quy định quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị và các thông số kỹ thuật khống chế công trình, gồm

- Hình thức kiến trúc phù hợp với cảnh quan khu vực, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt; hạn chế sử dụng mẫu nhà mái bằng, khuyến khích lợp mái ngói.

- Cốt nền nhà (±0.000): So với cốt của tim mặt đường là +0,6m.

- Chiều cao: Chiều cao nhà ≤16m; số tầng 1-4 tầng; tầng 1: 3,9m-4,2m so với cốt nền nhà; các tầng còn lại cao từ 3,3m-3,6m.

- Chỉ giới xây dựng (khoản lùi xây dựng so với chỉ giới đường đỏ):

+ Các trục đường quy hoạch: Lùi 3,0m.

+ Mương thoát nước: Lùi ≥1,0m so với mép mương cùng phía.

- Mật độ xây dựng thuần tối đa của lô đất xây dựng nhà ở riêng lẻ được quy định trong các Bảng 2.8 của QCVN 01:2019/BXD “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng”, cụ thể như sau:

Diện tích lô đất (m2/căn nhà)

<90

100

200

300

500

≥1000

Mật độ xây dựng tối đa (%)

100

80

70

60

50

40

 * Hệ số sử dụng đất không vượt quá 7 lần.

 

* Đối với các lô đất không nằm trong các Bảng 2.8 được phép nội suy giữa 2 giá trị gần nhất.

e. Các nội dung khác của bản vẽ quy hoạch phân lô khu dân cư nông thôn tại cụm 2, xã Hương Chữ, nay là tổ dân phố La Chữ Thượng, phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà được UBND huyện Hương Trà, nay là thị xã Hương Trà phê duyệt ngày 17/6/2004 giữ nguyên, không thay đổi.

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.167.802
Truy câp hiện tại 274