Tìm kiếm thông tin
Phê duyệt điều chỉnh thiết kế phân lô đất ở xen ghép tại thôn Thuận Hòa, xã Hương Phong, thị xã Hương Trà
Ngày cập nhật 29/09/2020

Ngày 8/9/2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 1235/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế phân lô đất ở xen ghép tại thôn Thuận Hòa, xã Hương Phong, thị xã Hương Trà với những nội dung chính như sau:

 

1. Lý do điều chỉnh:

- Bổ sung các quy định quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị và các thông số kỹ thuật khống chế công trình đối với khu quy hoạch đảm bảo theo quy định hiện hành.

- Điều chỉnh phương án tổng mặt bằng để bố trí chiều dài dãy lô đảm bảo theo Quyết định số 01/2019/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng”

2. Phương án, nội dung điều chỉnh: Điều chỉnh nội dung của thiết kế phân lô đất ở xen ghép tại thôn Thuận Hòa, xã Hương Phong đã được UBND thị xã phê duyệt quy hoạch tại Quyết định số 712/QĐ-UBND ngày 21/8/2015 và Quyết định số 706/QĐ-UBND ngày 23/8/2017, cụ thể như sau:

1. Phương án điều chỉnh

- Điều chỉnh lô đất theo thiết kế đã được phê duyệt có kí hiệu là lô B6 và lô B18 từ đất ở sang đất giao thông và đất cây xanh, trong đó phần mặt đường nội bộ rộng 4,0m; phần dãi cây xanh rộng 2,0mx2.

- Bổ sung các quy định quản lý quy hoạch trên bản vẽ hạ tầng kỹ thuật khu phân lô gồm: Chỉ giới xây dựng, hành lang bảo vệ mương thoát nước; mặt cắt đường giao thông.

2. Nội dung điều chỉnh: Điểu chỉnh nội dung tại khoản 2, điều 1, của Quyết định số số 706/QĐ-UBND ngày 23/8/2017 của UBND thị xã Hương Trà

- Nội dung đã được phê duyệt:

+ Tổng số 43 lô, diện tích lô nhỏ nhất là 143,3m2, diện tích lô lớn nhất là 331,6m2.

Tổng hợp cơ cấu sử dụng đất

TT

Loại đất

Diện tích

(m2)

Tỷ lệ

(%)

Mật độ XD (%)

Chiều cao

(m)

Tầng cao

1

Đất ở phân lô

8.445,9

72,19

≤ 75%

≤ 15

2- 4

2

Mương thoát nước

166,4

1,42

Các thông số cụ thể theo phê duyệt của cấp có thẩm quyền

3

Đất giao thông

3.087,7

26,39

Tổng cộng

11.700

100

 

 

 

 

- Nội dung phê duyệt điều chỉnh:

+ Tổng số 41 lô, diện tích lô nhỏ nhất là 143,2m2, diện tích lô lớn nhất là 311,6m2.

Tổng hợp cơ cấu sử dụng đất

TT

Loại đất

Diện tích

(m2)

Tỷ lệ

(%)

Mật độ XD (%)

Chiều cao

(m)

Tầng cao

1

Đất ở phân lô

8122,7

69,4

≤ 75%

≤ 16

2- 4

2

Mương thoát nước

158,4

1,4

Các thông số cụ thể theo phê duyệt của cấp có thẩm quyền

3

Đất giao thông

3254,2

27,8

4

Đất cây xanh

164,7

1,4

 

Tổng cộng

11.700

100

 

 

 

 

c. Các nội dung khác của Quyết định số 712/QĐ-UBND ngày 21/8/2015 và Quyết định số 706/QĐ-UBND ngày 23/8/2017 của UBND thị xã Hương Trà giữ nguyên, không thay đổi.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế một phần của Quyết định số 712/QĐ-UBND ngày 21/8/2015 và Quyết định số 706/QĐ-UBND ngày 23/8/2017 của UBND thị xã Hương Trà (thay thế đối với những nội dung được điều chỉnh tại Quyết định này)./.

 

Thanh Hiền - Phòng QLĐT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.167.802
Truy câp hiện tại 272