Tìm kiếm thông tin
Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Hương Bình, thị xã Hương Trà đến năm 2020
Ngày cập nhật 29/09/2020

Ngày 21/9/2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 1288/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Hương Bình, thị xã Hương Trà đến năm 2020 với những nội dung chính như sau:

 

1. Vị trí, phạm vi ranh giới và quy mô:

a, Ví trí: Thuộc thửa đất số 43, tờ bàn đồ số 47 (BĐ 2010), thôn Tân Phong xã Hương Bình, thị xã Hương Trà.

b, Phạm vi ranh giới:

- Phía Bắc: Tiếp giáp đất thương mại (đất chợ).

- Phía Tây: Tiếp giáp đất giao thông (đường tỉnh 16).

- Phía Nam: Tiếp giáp ở và đất trồng cây hàng năm.

- Phía Đông: Tiếp giáp đất giao thông và khu dân cư hiện hữu.

c, Quy mô: Khoảng 0,2ha.

2. Chức năng sử dụng đất đã được duyệt theo quy hoạch Nông thôn mới xã Hương Bình là đất dịch vụ - thương mại.

3. Lý do điều chỉnh: Nâng cao hiệu quả sử dụng đối với khu đất hiện trạng, tạo nguồn thu cấp quyền để tái đầu tư hạ tầng trên địa bàn.

4. Phương án điều chỉnh quy hoạch:

- Điều chỉnh khu đất có chức năng sử dụng đất theo quy hoạch nông thôn mới là đất thương mại sang đất ở kết hợp thương mại, với diện tích khoảng 0,2ha.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung điều chỉnh tại Quyết định này thay thế nội dung đã được phê duyệt tại Quyết định số 1245/QĐ-UBND ngày 30/10/2012 của UBND thị xã Hương Trà.

Tập tin đính kèm:
Thanh Hiền - Phòng QLĐT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.167.802
Truy câp hiện tại 271