Tìm kiếm thông tin
Phê duyệt điều chỉnh bản vẽ tổng mặt bằng, phương án kiến trúc công trình và giải pháp hạ tầng kỹ thuật trong dự án đầu tư xây dựng Khu TĐC phường Hương Xuân
Ngày cập nhật 04/10/2020

Ngày 29/9/2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 1381/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh tổng mặt bằng, phương án kiến trúc công trình và giải pháp hạ tầng kỹ thuật Khu Tái định cư phường Hương Xuân với những nội dung chính như sau:

 

1. Lý do điều chỉnh: Tại phường Hương Xuân có 13 hộ dân và 01 đình làng được tái định cư do ảnh hưởng Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Cam Lộ - La Sơn qua địa bàn phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà. Quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng có phát sinh thêm 3 hộ cần phải di dời và tiếp tục bố trí tái định cư tại vị trí đã bố trí cho Đình làng Thanh Khê; đồng thời đổi vị trí xây dựng Đình làng Thanh Khê tại vị trí khác ngoài Khu Tái định cư theo nguyện vọng của UBND phường Hương Xuân, Ban điều hành làng Thanh Khê.

2. Nội dung điều chỉnh:

2.1. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu:

- Cơ cấu sử dụng đất: Đất ở: Khoảng 45% – 55%; đất giao thông (đối nội, đối ngoại và kết hợp HTKT theo quy hoạch chung):  Khoảng 25% - 36%; đất cây xanh và đất khác: khoảng 15% - 20%.

- Chiều cao và số tầng: Nhà ở cao tối đa 16m; ≤ 4 tầng;

2.2. Tổng mặt bằng sử dụng đất, phương án kiến trúc công trình và giải pháp hạ tầng kỹ thuật:

a. Về sử dụng đất:

Bảng tổng hợp cơ cấu sử dụng đất trong phạm vi dự án.

b. Phương án kiến trúc:

Phương án phân lô đất ở tái định cư gồm: 31 lô đất ở liên kế có vườn  (phân thành 02 nhóm hộ chính và hộ phụ); diện tích mỗi lô đảm bảo phù hợp với nhu cầu thực tế đất ở; kết hợp chỉnh trang hiện trạng và đảm bảo quy định hiện hành. Chiều cao công trình 16m, 1 - 4 tầng, khuyến khích các dạng nhà ở và công trình sử dụng mái ngói có độ dốc phù hợp nhằm tạo kiểu dáng đồng bộ với địa hình khu vực.

- Đất ở tái định cư: Gồm 31 lô; diện tích 6.548m2, mỗi lô từ 100m2 – 312m2.

- Điều chỉnh 01 lô đất tín ngưỡng có diện tích 612m2 thành đất ở.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung điều chỉnh tại Quyết định này thay thế nội dung đã được phê duyệt tại Quyết định số 1251/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của UBND thị xã Hương Trà.

 

Thanh Hiền - Phòng QLĐT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.167.802
Truy câp hiện tại 237