Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà công bố, công khai bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã
Ngày cập nhật 18/06/2021

Nhằm triển khai thực hiện kịp thời các dự án trong năm 2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã theo Quyết định số 1461/QĐ-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2021, trong đó:

 

- Bổ sung 04 công trình, dự án cần thu hồi đất với diện tích 0,47ha;

- Bổ sung 03 công trình, dự án để phát triển kinh tế - xã hội của thị xã với diện tích 22,02ha;

- Bổ sung chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư sang đất ở của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thị xã Hương Trà với diện tích 1,69 ha (trừ đất nông nghiệp giao theo Nghị định 64-CP ngày 27/9/1993).

Cụ thể:

1. Các công trình dự án phải thu hồi đất

 

STT

Tên công trình, dự án

Địa điểm

Quy mô diện tích
(ha)

Công trình, dự án cần thu hồi đất theo Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 15/5/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh

1

Xử lý khẩn cấp sạt lở sông Bồ đoạn qua Cửa Khâu, phường Hương Văn

Phường Hương Văn

0.07

2

Xử lý khẩn cấp sạt lở sông Tả Trạch đoạn qua thôn Kim Ngọc, xã Hương Thọ

Xã Hương Thọ

0.01

3

Nâng cấp, mở rộng đường Kiệt 1 Lý Thần Tông, phường Hương Chữ

Phường Hương Chữ

0.19

4

Nâng cấp, mở rộng đường Kiệt 34 Trương Thi, phường Hương Chữ

Phường Hương Chữ

0.20

TỔNG CỘNG

0.47

2. Công trình, dự án để phát triển kinh tế - xã hội của thị xã Hương Trà

 

STT

Tên công trình, dự án

Địa điểm

Quy mô diện tích
(ha)

Công trình, dự án để phát triển kinh tế - xã hội của thị xã Hương Trà

1

Dự án khai thác khoáng sản đất làm vật liệu san lấp tại khu vực Khe Băng, phường Hương Vân

Phường Hương Vân

9.88

2

Vườn Bách Thảo trên sông Hương

Xã Hương Vinh

12.08

3

Nhu cầu giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân do ảnh hưởng giải phóng mặt bằng (theo quy định Luật Đất đai năm 2013)

Xã Hương Phong

0.06

4

Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư sang đất ở của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thị xã Hương Trà với diện tích 1,69 ha (trừ đất nông nghiệp giao theo Nghị định 64-CP ngày 27/9/1993)

Phường Tứ Hạ

0.24

Phường Hương Xuân

0.14

Phường Hương Hồ

0.29

Phường Hương Văn

0.28

Phường Hương Chữ

0.14

Phường Hương An

0.19

Xã Bình Thành

0.12

Xã Hương Bình

0.09

Xã Hương Vinh

0.04

Xã Hương Toàn

0.08

Xã Hương Thọ

0.04

Xã Hải Dương

0.04

TỔNG CỘNG

23.71

UBND thị xã Hương Trà tổ chức công bố, công khai nội dung bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã đối với các dự án nói trên để mọi người được biết và tổ chức thực hiện đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

 

Trần Đăng Quang - Phòng TNMT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.157.996
Truy câp hiện tại 617