Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Uỷ ban nhân dân thị xã Hương Trà công bố, công khai bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã theo Quyết định số 1629/QĐ-UBND
Ngày cập nhật 08/07/2021

Nhằm giải quyết kịp thời nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân thực hiện trong năm 2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã Hương Trà theo Quyết định số 1629/QĐ-UBND ngày 6 tháng 7 năm 2021, cụ thể:

 

STT

Danh mục công trình, dự án

Địa điểm

Diện tích
(ha)

 
 

1

Chuyển mục đích sử dụng đất vườn ao liền kề đất ở trong cùng một thửa đất sang đất ở trên địa bàn thị xã Hương Trà với tổng diện tích 0,24 ha

Phường Tứ Hạ

0.09

 

Phường Hương Văn

0.02

 

Phường Hương Chữ

0.01

 

Phường Hương Xuân

0.01

 

Phường Hương Hồ

0.03

 

Xã Hương Bình

0.05

 

Xã Hương Vinh

0.03

 

2

Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư sang đất ở của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thị xã Hương Trà với tổng diện tích 0,05 ha (trừ đất nông nghiệp giao theo Nghị định số 64-CP ngày 27/9/1993)

Xã Bình Tiến

0.05

 

 

TỔNG CỘNG

0.29

 

UBND thị xã Hương Trà tổ chức công bố, công khai nội dung bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã đối với các nội dung nói trên để mọi người được biết và tổ chức thực hiện đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

 

Đăng Quang - Phòng TNMT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.157.996
Truy câp hiện tại 506