Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của ông Trần Xuân Nguyên
Ngày cập nhật 24/07/2021

Ngày 13/7/2021, Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 605/QĐ-UBND về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

 

Theo Quyết định, cho phép ông Trần Xuân Nguyên được chuyển mục đích sử dụng đất 40,0 m2 đất trồng cây lâu năm của thửa đất số: 243, tờ bản đồ số: 42, địa chỉ thửa đất tại: Tổ dân phố Giáp Thượng, phường Hương Văn, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế để sử dụng vào mục đích đất ở tại đô thị.

Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

Giá đất tính tiền sử dụng đất phải nộp: Theo Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng trong thời gian 5 năm (2020 - 2024) được Ban hành kèm theo Quyết định số 80/2019/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế và Quyết định số 67/2020/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tập tin đính kèm:
Thanh Thảo - CNVPĐK Đất Đai
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.283.789
Truy câp hiện tại 2.362