Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Phê duyệt điều chỉnh thiết kế tổng mặt bằng phân lô đất ở xen ghép tại TDP Thượng Khê, phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà
Ngày cập nhật 08/09/2021

Ngày 31/8/2021, UBND thị xã ban hành Quyết định số 1203/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế tổng mặt bằng phân lô đất ở xen ghép tại thôn Thượng Thôn, xã Hương Xuân, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TDP Thượng Khê, phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà);  với những nội dung chủ yếu sau:

 

1. Lý do điều chỉnh:

- Điều chỉnh tăng số lượng lô đất (thành 10 lô) đáp ứng nhu cầu ở của người dân và kích thước các cạnh của khu đất phù hợp với hiện trạng thửa đất.

- Bổ sung các quy định quản lý quy hoạch, kiến trúc theo quy định hiện hành.

2. Nội dung điều chỉnh:

Tên đồ án: Điều chỉnh thiết kế tổng mặt bằng phân lô đất ở xen ghép tại thôn Thượng Thôn, xã Hương Xuân, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TDP Thượng Khê, phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà).

2.1. Phương án phân lô và yêu cầu kiến trúc:

- Tổng số có 10 lô. Lô có diện tích nhỏ nhất 183,48 m2, lô có diện tích lớn nhất 252,25 m2.

- Nhà trong khu quy hoạch có hình thức kiến trúc và màu sắc hài hoà, phù hợp với sắc thái, sinh hoạt địa phương; hạn chế sử dụng nhà mái bằng, khuyến khích lợp mái ngói.

- Phương án tổ chức mặt bằng tổng thể thống nhất về kiến trúc cảnh quan cũng như đồng bộ về hạ tầng được kết nối hiện có.

2.2. Bổ sung các thông số kỹ thuật khống chế đối với công trình xây dựng:

- Chỉ giới đường đỏ:

+ Tuyến số 1: Cách tim đường 3,5m;

+ Tuyến số 2: Cách tim đường 2,5m;

+ Tuyến số 3: Cách tim đường 2,75m;

- Chỉ giới xây dựng (lùi so với chỉ giới đường đỏ):

+ Tuyến số 1, 2: Lùi 3m;

+ Tuyến số 3: Lùi 2,5m;

- Cốt nền công trình (± 0,00): Cao hơn 0,6m so với tim mặt đường công trình tiếp giáp.

- Số tầng nhà từ 1- 3 tầng, chiều cao ≤ 12m (chưa tính mái nhà). Tầng 1: cao 3,9m hoặc 4,2m; tầng 2: cao 3,6m hoặc 3,3m; từ tầng 3: cao 3,3m hoặc 3,0m.

- Mật độ xây dựng thuần tối đa của lô đất xây dựng nhà ở riêng lẻ được quy định trong các Bảng 2.8 của QCVN 01:2021/BXD “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng”, cụ thể như sau:

Diện tích lô đất (m2)

<90

100

200

300

500

≥1000

Mật độ xây dựng tối đa (%)

100

80

70

60

50

40

 * Hệ số sử dụng đất không vượt quá 7 lần.

 

* Đối với các lô đất không nằm trong các Bảng 2.8 được phép nội suy giữa 2 giá trị gần nhất.

- Các bộ phận của nhà được phép vượt quá chỉ giới xây dựng: Bậc thềm, vệt dắt xe, bậu cửa, gờ chỉ, cánh cửa, ô văng mái đua, mái đón, móng nhà được phép vượt quá chỉ giới xây dựng. Riêng ban công được nhô quá chỉ giới xây dựng 1,4 m và không được che chắn tạo thành buồng hay lô gia.

- Các bộ phận công trình được phép vượt quá lộ giới: Ống thoát nước đứng, bậu cửa, gờ, chỉ, bộ phận trang trí mặt ngoài được vượt không quá 0,2m.

- Phần ngầm dưới mặt đất: Mọi bộ phận kết cấu ngầm dưới đất của công trình không đượt vượt quá chỉ giới đường đỏ.

- Quan hệ với các công trình bên cạnh:

+ Không được phép mở cửa đi, cửa sổ, cửa thông gió nếu tường nhà xây sát với ranh giới lô đất hoặc ranh giới nền nhà thuộc quyền sử dụng của người khác. Chỉ được phép mở cửa đi, cửa sổ, lỗ thông hơi nếu tường xây cách ranh giới lô đất, ranh giới nền nhà bên cạnh từ 2,0m trở lên.

Trường hợp khu đất liền kề chưa có công trình được xây dựng hoặc là công trình thấp tầng thì được phép mở các loại cửa thông gió hoặc cửa kính cố định lấy ánh sáng. Cạnh dưới của các loại cửa này phải cách mặt sàn tối thiểu là 2,0 m. Tất cả các cửa này phải chấp nhận không được sử dụng khi công trình liền kề được xây dựng.

+ Không bộ phận nào của ngôi nhà kể cả thiết bị, đường ống, phần ngầm dưới đất được vượt quá ranh giới đất sử dụng.

+ Không được xả nước thải, nước mưa, khí bụi, khí thải sinh hoạt sang nhà bên cạnh hoặc làm ảnh hưởng cộng đồng.

+ Ngăn cách ranh giới giữa hai nhà khuyến khích có hàng rào thông thoáng cao bằng hàng rào mặt tiền; phần móng tường rào có thể xây đặc và cao tối đa là 0,6 m.

+ Khi xây dựng cổng nhà ở liên kế cần tuân theo các quy định sau: Mỗi một nhà ở liên kế chỉ được phép mở một cổng chính. Việc mở thêm các cổng phụ, lối thoát nạn phải căn cứ vào yêu cầu cụ thể của công trình và được các cấp thẩm quyền xem xét, quyết định.

Cánh cổng không được phép mở ra ngoài chỉ giới đường đỏ, ranh giới ngõ/hẻm hoặc ranh giới đất thuộc quyền sử dụng của người khác. Mép ngoài của trụ cổng không được vi phạm vào chỉ giới đường đỏ.

- Các yêu cầu khác thực hiện theo Quyết định số 1271/QĐ-UBND ngày 13/6/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy định quản lý xây dựng theo đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Huế đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 và Quyết định số 475/QĐ-UBND ngày 06/3/2014 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị trên địa bàn thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Quyết định được phê duyệt kể từ ngày ký.

Thanh Hiền - Phòng QLĐT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.157.996
Truy câp hiện tại 580