Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã Hương Trà tại Quyết định số 2772/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 03/11/2021

Ngày 01 tháng 11 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 2772/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã Hương Trà.

 

Phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã Hương Trà với các nội dung sau:

- Bổ sung 03 công trình, dự án để phát triển kinh tế - xã hội của thị xã với diện tích 5,95 ha;

- Chuyển mục đích sử dụng đất vườn ao liền kề đất ở trong cùng một thửa đất sang đất ở trên địa bàn thị xã Hương Trà với diện tích khoảng 1,63 ha và chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư sang đất ở của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thị xã Hương Trà với diện tích khoảng 0,12 ha (trừ đất nông nghiệp giao theo Nghị định số 64-CP ngày 27/9/1993 của Chính phủ).

Tập tin đính kèm:
Tiến Khoa- TNMT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.157.996
Truy câp hiện tại 6.178