Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Phê duyệt điều chỉnh thiết kế tổng mặt bằng phân lô xen ghép đất ở tại TDP Thanh Tiên, phường Hương Xuân
Ngày cập nhật 06/01/2022

Ngày 23/12/2021, UBND thị xã ban hành Quyết định số 1696/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế tổng mặt bằng phân lô xen ghép đất ở tại TDP Thanh Tiên, phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà với những nội dung chủ yếu sau:

1. Lý do điều chỉnh:

Bản đồ địa chính năm 2010 và chỉnh lý năm 2015 có sai khác với hiện trạng sử dụng đất, do đó diện tích, hình thể và kích thước thửa đất khi chỉnh trang cần được điều chỉnh phù hợp với hiện trạng.

2. Nội dung điều chỉnh:

- Phân lô theo phương án 1 lô đất ở, diện tích 313,9m2 phù hợp hạn mức đất ở, quy chuẩn quy hoạch xây dựng hiện hành; chỉnh trang đảm bảo phù hợp với Quy hoạch chung Thị trấn Tứ Hạ (mở rộng), huyện Hương Trà đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 (nay là phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà).

- Mật độ xây dựng thuần: ≤ 59,31%.

Tổng hợp cơ cấu sử dụng đất

TT

Loại đất

Diện tích

(m2)

Tỷ lệ

(%)

Mật độ XD (%)

Chiều cao

(m)

Tầng cao

1

Đất ở phân lô

313,9

82,93

59,31%

≤ 20

1- 5

2

Đất giao thông

64,6

17,07

 

 

 

Tổng cộng

378,5

100

 

 

 

 
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại Quyết định số 1273/QĐ-UBND ngày 23/9/2021 của UBND thị xã Hương Trà về việc Phê duyệt thiết kế tổng mặt bằng phân lô xen ghép đất ở tại TDP Thanh Tiên, phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà được giữ nguyên, không thay đổi./.

 

Thanh Hiền - Phòng QLĐT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.157.996
Truy câp hiện tại 299