Tìm kiếm thông tin
Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020
Ngày cập nhật 16/09/2016

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2114/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2016 phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 nhằm xây dựng Hương Trà trở thành vùng đô thị phát triển với kết cấu hạ tầng tương đối hiện đại, đồng bộ, gắn kết hữu cơ với thành phố Huế; đời sống nhân dân được nâng cao, môi trường sinh thái bền vững.

Quan điểm phát triển Hương Trà được xác định đó là khai thác hợp lý và có hiệu qủa những lợi thế so sánh và nguồn nội lực của thị xã, kết hợp thu hút các nguồn lực trong nước và nước ngoài, đẩy mạnh phát triển toàn diện kinh tế - xã hội theo hướng nâng cao chất lượng tăng trưởng gắn với phát triển bền vững. Xây dựng Hương Trà trở thành một trong những địa bàn trọng điểm phát triển kinh tế của Thừa Thiên Huế. Phát triển kinh tế - xã hội có trọng tâm, trọng điểm; kết hợp hài hòa các mục tiêu ngắn hạn với dài hạn để đảm bảo phát triển bền vững. Tập trung phát triển các ngành, sản phẩm lợi thế để chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp. Phát triển dịch vụ, công nghiệp làm động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch với tốc độ tăng trưởng cao, trở thành các ngành kinh tế chủ đạo; phát triển các ngành công nghiệp có lợi thế cạnh tranh, có hàm lượng công nghệ cao và thân thiện với môi trường; phát triển nông nghiệp sinh thái ven đô thị theo hướng bền vững, hiệu quả. Tăng cường đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại; ưu tiên đầu tư hệ thống giao thông, mạng lưới cấp điện, hệ thống cấp thoát nước, vệ sinh môi trường... kết nối thành phố Huế. Đẩy mạnh quá trình đô thị hóa gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng tăng lao động phi nông nghiệp. Phát triển kinh tế kết hợp chặt chẽ với giải quyết các vấn đề xã hội. Kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái, đảm bảo phát triển bền vững; bảo tồn các di tích văn hoá - lịch sử và phát huy các truyền thống văn hóa dân tộc tốt đẹp...

Quy hoạch đã xác định các mục tiêu về kinh tế, về xã hội, về môi trường. Cụ thể, về kinh tế, tăng trưởng giá trị sản xuất (giá so sánh 2010) thời kỳ 2016-2020 đạt 15,5-16,5%/năm. Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng dịch vụ, công nghiệp - TTCN. Năm 2020, tỷ trọng ngành dịch vụ chiếm 47,0-48,0%, ngành công nghiệp chiếm 45,5-46%, ngành nông nghiệp chiếm 7-8%. Giá trị gia tăng (VA) bình quân/người/năm (giá hiện hành) năm 2020 đạt khoảng 75-80 triệu đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2016-2020 đạt 6.500-7.500 tỷ đồng. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn (không tính tiền sử dụng đất) tăng bình quân khoảng 17-18%/năm.

Về xã hội, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên duy trì mức tăng 0,9-1,0% thời kỳ 2016-2020. Tỷ lệ dân số đô thị tăng lên trên 75% đến năm 2020. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân cả giai đoạn: 1,7%-2%/năm.  Duy trì kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và trung học cơ sở đã đạt được. Phấn đấu đến năm 2020, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt khoảng 75%; hàng năm tạo việc làm cho 1.500-1.600 lao động. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng năm 2020 còn dưới 7%, có 6 bác sỹ trên 10.000 dân; số giường bệnh trên 10.000 dân năm 2020 đạt 22 giường. Đến năm 2020 có 5-7 xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới.

Về môi trường, tỷ lệ số hộ sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh đến năm 2020 đạt 100%. Năm 2020 tỷ lệ thu gom xử lý chất thải rắn đạt 100%, hoàn thành di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm vào các khu, cụm công nghiệp theo quy hoạch. Giai đoạn đến năm 2020 có 100% các khu công nghiệp, cụm công nghiệp-TTCN có hệ thống xử lý nước thải tập trung; các loại chất thải rắn được thu gom và xử lý đạt tiêu chuẩn chất lượng môi trường Việt Nam. Duy trì tỷ lệ che phủ rừng ở mức trên 60% cho cả giai đoạn.

Ngoài ra, Quy hoạch cũng đã nêu lên định hướng phát triển các ngành và lĩnh vực kinh tế; định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực văn hóa - xã hội; định hướng phát triển theo không gian, lãnh thổ; các chương trình trọng điểm và dự án lớn ưu tiên đầu tư trong giai đoạn đến năm 2020 cùng với các giải pháp thực hiện quy hoạch. Đáng chú ý đối với định hướng phát triển các ngành và lĩnh vực kinh tế là tập trung phát triển mạnh dịch vụ, trong đó trọng tâm là du lịch và thương mại trở thành ngành kinh tế chủ đạo để thúc đẩy kinh tế tăng trưởng nhanh, tạo thêm việc làm, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại. Xây dựng Hương Trà thành một trong những trung tâm dịch vụ phía Bắc tỉnh Thừa Thiên Huế. Khai thác, phát huy những lợi thế về tài nguyên du lịch để phát triển du lịch bền vững và trở thành ngành kinh tế chủ lực

Tập tin đính kèm:
Nguồn: thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.890.548
Truy câp hiện tại 591