Tìm kiếm thông tin
Quy hoạch chi tiết HTKT vùng sản xuất cây thực phẩm chất lượng cao tỉ lệ (1/2000) phường Hương Chữ
Ngày cập nhật 02/11/2017
Tập tin đính kèm:
UBND thị xã
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.189.845
Truy câp hiện tại 1.595