Tìm kiếm thông tin
Quyết định phê duyệt điều chỉnh Phương án thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt thị xã Hương Trà giai đoạn 2018-2020
Ngày cập nhật 08/01/2018

Ngày 08/1/2018, UBND thị xã HươngTrà ban hành Quyết định số 39/QĐ-UBND về Quyết định phê duyệt điều chỉnh Phương án thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt thị xã Hương Trà giai đoạn 2018-2020. Nội dung Quyết định xem file đính kèm

Tập tin đính kèm:
UBND thị xã
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.167.802
Truy câp hiện tại 232