Tìm kiếm thông tin
Uỷ ban nhân dân thị xã Hương Trà công bố, công khai bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thị xã
Ngày cập nhật 20/03/2018

Nhằm triển khai thực hiện dự án: Xử lý triệt để ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt tại các khu vực trọng điểm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế tại xã Hương Bình, với quy mô 20ha, tại khu vực đường Tỉnh 16, đoạn qua xã Hương Bình, thị xã Hương Trà. Dự án đã được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt bổ sung vào kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thị xã theo Quyết định số 555/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2018.

UBND thị xã Hương Trà tổ chức công bố, công khai nội dung bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thị xã đối với dự án nói trên để mọi người được biết và tổ chức thực hiện đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

Tập tin đính kèm:
Trần Đăng Quang
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.140.203
Truy câp hiện tại 674