Tìm kiếm thông tin
Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân lô đất ở xen ghép tại tổ dân phố 5 (nay là TDP 3), phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà
Ngày cập nhật 07/05/2018

Ngày 9 tháng 4 năm 2018,  UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 232/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ phân lô đất ở xen ghép tại tổ dân phố 5 (nay là tổ dân phố 3), phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà với những nội dung chủ yếu sau:

1. Lý do điều chỉnh:

- Đáp ứng nhu cầu về đất ở cho các hộ dân có nhu cầu.

- Để phù hợp theo hiện trạng sử dụng đất đối với khu dân cư hiện hữu, do trong công tác quản lý sử dụng đất của địa phương còn hạn chế, nên ranh giới khu đất đã được phê duyệt quy hoạch phân lô tiếp giáp với khu dân cư hiện hữu có thay đổi về ranh giới.

- Điều chỉnh tuyến đường quy hoạch phía Đông Nam của khu đất có lộ giới 6,0m thành 11,5m để định hướng phát triển khu dân cư đối với khu đất liền kề.

2. Nội dung điều chỉnh:

- Tên đồ án: Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân lô xen ghép đất ở khu vực tổ dân phố 5 (nay là tổ dân phố 3), phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà.

- Diện tích điều chỉnh: 4.727,8m2, bao gồm 18 lô đất ở và đất giao thông của trục đường quy hoạch 6m phía Đông Nam của khu quy hoạch.

3. Phương án điều chỉnh

- Điều chỉnh lại diện tích của các lô đất từ lô số 10 đến lô số 18; lô số 26 và lô số 27 để phù hợp với ranh giới hiện trạng sử dụng đất của khu dân cư hiện hữu.

- Điều chỉnh lộ giới tuyến đường quy hoạch phía Đông Nam của khu đất từ 6m sang 11,5m.

- Điều chỉnh diện tích đất của các lô đất từ lô số 21 đến lô số 25 để chuyển một phần diện tích sang đất giao thông.

- Giữ nguyên theo hiện trạng đối với lô đất số 19 và lô số 20.

- Tổng hợp cơ cấu sử dụng đất:

TT

Loại đất

Diện tích
(m2)

Tỷ lệ (%)

Mật độ xây dựng (%)

Chiều cao

(m)

Tầng cao

(m)

 
 

I

Hiện trạng (phạm vi điều chỉnh):

 

1

Đất ở

4.424,5

93,6

≤ 65

≤ 14

≤ 3

 

2

Đất giao thông, HTKT

303,3

6,4

Các thông số cụ thể theo phê duyệt của cấp có thẩm quyền

 

Tổng cộng

4.727,8

100

 

 

II

Quy hoạch (sau điều chỉnh):

 

1

Đất ở

4.137,1

87,9

Theo kết quả của bảng nội suy

≤ 20

≤ 5

 

2

Đất giao thông, HTKT

571,1

12,1

Các thông số cụ thể theo phê duyệt của cấp có thẩm quyền

 

Tổng cộng

4.708,2

100

 

 

* Đối với lô số 26 và số 27, chiều cao 16m, tầng cao ≤ 4 tầng.

 

Bảng nội suy mật độ xây dựng

STT

Lô số

Diện tích
(m2)

Mật độ xây dựng
(%)

Ghi chú

1

10

256.3

64.4

 

2

11

253.9

64.6

 

3

12

256.9

64.3

 

4

13

264.5

63.6

 

5

14

268.0

63.2

 

6

15

267.6

63.2

 

7

16

271.3

62.9

 

8

17

239.1

66.1

 

9

18

241.7

65.8

 

10

19

235.2

66.5

 

11

20

235.2

66.5

 

12

21

217.4

65.2

 

13

22

188.4

71.2

 

14

23

188.4

71.2

 

15

24

188.4

71.2

 

16

25

222.2

67.8

 

17

26

170.5

73.0

 

18

27

172.1

72.8

 

 

- Nguyên nhân diện tích giảm là do thay đổi ranh giới giữa khu đất quy hoạch với khu dân cư liền kề và mở rộng trục đường quy hoạch phía Đông Nam khu quy hoạch từ 6m thành 11,5m nhằm định hướng phát triển khu dân cư đối với khu đất liền kề.

- Các nội dung khác của Quyết định số 291/QĐ-UBND ngày 15/4/2013 của UBND thị xã Hương Trà không thay đổi.

 

Tập tin đính kèm:
Thanh Hiền
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.897.639
Truy câp hiện tại 2.403