Tìm kiếm thông tin
Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Hương An, nay là phường Hương An, thị xã Hương Trà đến năm 2020
Ngày cập nhật 28/09/2018

Ngày 7 tháng 9 năm 2018,  UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 743/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Hương An, nay là phường Hương An, thị xã Hương Trà đến năm 2020 với những nội dung sau:

 

1. Phạm vi ranh giới:

- Phía Đông: Giáp đất trồng cây hằng năm khác.

- Phía Nam: Giáp đất trồng lúa và đất trồng cây hằng năm khác.

- Phía Tây: Giáp đất trồng lúa và đất trồng cây hằng năm khác.

- Phía Bắc: Giáp đất giáo dục và đất bằng trồng cây hằng năm khác.

2. Diện tích: Khoảng 1,3ha.

3. Chức năng sử dụng đất theo quy hoạch Nông thôn mới đã được phê duyệt:

- Đất thương mại, dịch vụ: 0,45ha.

- Đất cây xanh: 0,19ha.

- Đất mặt nước: 0,11ha (kênh Tây Nam Hương Trà).

- Đất giao thông: 0,55ha.

4. Lý do điều chỉnh:

- Để quy hoạch phân lô đất ở kết hợp dịch vụ, tổ chức đấu giá thu cấp quyền theo chủ trương đã được UBND thị xã thống nhất tại Công văn số 1022/UBND-QH ngày 21/5/2018.

- Phù hợp theo hiện trạng các công trình hạ tầng kỹ thuật, giao thông đã đầu tư xây dựng trong phạm vi khu đất.

5. Phương án điều chỉnh quy hoạch:

a, Điều chỉnh đất giao thông:

- Điều chỉnh 02 trục đường nội bộ, dọc kênh Tây Nam Hương Trà (kênh Tây Nam), quy hoạch lộ giới 12m, dịch chuyển vào phía kênh, theo hiện trạng đã được đầu tư (đảm bảo khoảng cách bảo vệ Kênh theo quy định).

b, Điều chỉnh chức năng sử dụng đất:

- Điều chỉnh đất thương mại dịch vụ (kí hiệu TM1) có diện tích 0,45ha; đất giao thông của trục đường quy hoạch 12m (phía phải kênh Tây Nam) có diện tích 0,10ha và đất cây xanh có diện tích 0,03ha sang đất ở kết hợp dịch vụ.

- Điều chỉnh đất mặt nước của kênh Tây Nam có diện tích 0,03ha; đất cây xanh dọc Kênh có diện tích 0,07ha sang đất giao thông (phù hợp theo hiện trạng chiều rộng của Kênh đã được đầu tư hoàn thành và ổn định).

- Điều chỉnh đất mặt nước  có diện tích 0,05 ha sang đất cây xanh (dọc 02 bên Kênh).

 

 

Thanh Hiền (Phòng QLĐT)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.277.448
Truy câp hiện tại 4.210