Tìm kiếm thông tin
Quyết định phê duyệt quy hoạch phân lô đất ở xen ghép tại Vùng Lai Bai, tổ dân phố 7, phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà
Ngày cập nhật 28/09/2018

Ngày 19 tháng 9 năm 2018,  UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 817/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phân lô đất ở xen ghép tại vùng Lai Bai, TDP 7, phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà với những nội dung chủ yếu sau:

 

1. Phạm vi, ranh giới và quy mô:

a. Phạm vi: Khu vực quy hoạch phân lô đất ở xen ghép thuộc các thửa đất từ số 332 đến 343 và thửa số 68 tờ bản đồ số 33 (đo đạc năm 2010), tổ dân phố 7, phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế có vị trí như sau:

- Phía Tây Bắc: Giáp đất giao thông (đường nội bộ QH 11m).

- Phía Tây Nam: Giáp với đất nông nghiệp.

- Phía Đông Nam: Giáp với đất nông nghiệp.

- Phía Đông Bắc: Giáp đất giáo dục (trường THCS Huỳnh Đình Túc).

b. Quy mô: Diện tích 7.537m2.

2. Phương án quy hoạch:

a. Phân lô theo phương án đất ở liên kế có vườn. Tổng số lô đất ở của khu vực quy hoạch là 24 lô, lô có diện tích nhỏ nhất là 154m2, lô có diện tích lớn nhất là 207,2m2; phù hợp hạn mức đất ở và quy chuẩn quy hoạch xây dựng hiện hành;

b. Các thông số kỹ thuật khống chế đối với công trình xây dựng:

- Chỉ giới đường đỏ:

+ Đường hiện trạng phía Tây Bắc của khu đất: Cách tim đường 5,5m.

+ Đường quy hoạch phía Tây Nam khu đất (nối dài trục đường của khu quy hoạch Vùng Trọt): Cách tim đường 5,75m.

+ Đường quy hoạch phía Đông Nam khu đất: Cách tim đường 3,0m.

+ Đường quy hoạch phía Đông Bắc khu đất: Cách tim đường 3,0m.

+ Đường nội bộ khu quy hoạch: Cách tim đường 3,0m.

- Chỉ giới xây dựng:

+ Đường hiện trạng phía Tây Bắc của khu đất: Lùi 3,0m so với chỉ giới đường đỏ.

+ Đường quy hoạch phía Tây Nam khu đất (nối dài trục đường đã quy hoạch của khu quy hoạch Vùng Trọt): Trùng với chỉ giới đường đỏ.

+ Các trục đường còn lại (quy hoạch 6m): Lùi 2,5m so với chỉ giới đường đỏ.

+ Mương nước: Lùi ≥1,0m so với mép mương cùng phía.

- Cốt nền nhà (± 0,00): Cao hơn 0,6m so với tim mặt đường hiện trạng.

- Số tầng nhà từ 1-6 tầng, chiều cao ≤ 24m. Tầng 1 cao 3,9m hoặc 4,2m so với cốt nền nhà; các tầng còn lại cao 3,6m hoặc 3,3m (đồng bộ trên cùng tuyến đường);

- Mật độ xây dựng được nội suy theo công thức nội suy: Mi = Ma- (Si-Sa) x (Ma-Mb) : (Sb-Sa) và căn cứ bảng xác định mật độ xây dựng thuần tối đa của lô đất sau:

Diện tích lô đất

(m2/căn nhà)

≤50

75

100

200

300

500

≥1.000

Mật độ xây dựng tối đa (%)

100

90

80

70

60

50

40

Tổng hợp cơ cấu sử dụng đất

 

 

 

Thanh Hiền (Phòng QLĐT)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.260.347
Truy câp hiện tại 1.158