Tìm kiếm thông tin
Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân lô đất ở xen ghép tại tổ dân phố 4, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà
Ngày cập nhật 12/12/2018

Ngày 29 tháng 11 năm 2018, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 1224/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân lô đất ở xen ghép tại tổ dân phố 4, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, với những nội dung chủ yếu sau:

 

1. Tên dự án: Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân lô đất ở xen ghép tại tổ dân phố 4, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà.

2. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà.

3. Đơn vị lập thiết kế: Ủy ban nhân dân phường Tứ Hạ tổ chức lập.

4. Phạm vi, ranh giới và quy mô:

a. Phạm vi ranh giới điều chỉnh:

- Phía Đông Bắc: Giáp khu dân cư hiện hữu.

- Phía Tây Bắc: Giáp khu dân cư hiện hữu.

- Phía Tây Nam: Giáp đất giao thông (đường nội bộ có lộ giới 3,5m).

- Phía Đông Nam: Giáp khu dân cư hiện hữu.

b. Quy mô: Diện tích điều chỉnh: 763,9m2; số lượng: 03 lô.

c. Lý do điều chỉnh:

- Đáp ứng nhu cầu bố trí tái định cư cho các hộ bị ảnh hưởng của Dự án Khu dân cư vùng Ép Lạc cũ, tổ dân phố 10, phường Tứ Hạ đã được UBND thị xã Hương Trà phê duyệt tại Quyết định số 1176/QĐ-UBND ngày 09/10/2012.

- Để phù hợp theo hiện trạng sử dụng đất đối với khu dân cư hiện hữu, do trong công tác quản lý sử dụng đất của địa phương còn hạn chế, nên ranh giới khu đất đã được phê duyệt quy hoạch phân lô tiếp giáp với khu dân cư hiện hữu có thay đổi về ranh giới.

- Bố trí đường quy hoạch có lộ giới 4,0m để định hướng quy hoạch phân lô đất ở xen ghép đối với khu đất liền kề.

5. Phương án điều chỉnh

5.1. Điều chỉnh diện tích lô đất:

- Lô số 9 từ diện tích 253,9m2 thành 228,6m2.

- Lô số 10 từ diện tích 263,8m2 thành 230,4m2.

- Lô số 11 từ diện tích 284,2m2 thành 304,9m2.

5.2. Điều chỉnh về giao thông:

- Quy hoạch mới trục đường nội bộ có lộ giới 4,0m từ một phần diện tích đất của lô số 11 và phần diện tích đất hiến của hộ ông Nguyễn Xuân Tảng (hiến từ thửa đất số 28, tờ bản đồ số 10, đo vẽ 2003).

6. Các thông số kỹ thuật khống chế đối với công trình xây dựng:

6.1. Chỉ giới đường đỏ:

- Đường quy hoạch số 4: Cách tim đường quy hoạch 2,0m.

- Đường phía Tây Nam khu đất (tạm thời giữ nguyên, chưa điều chỉnh): Cách tim đường hiện trạng 1,75m.

6.2. Chỉ giới xây dựng:

- Đường quy hoạch số 4: Lùi 2,5m so với chỉ giới đường đỏ.

- Đường phía Tây Nam khu đất: Lùi 2,5m so với chỉ giới đường đỏ.

6.3. Mật độ xây dựng: Nội suy theo Quy chuẩn "QCVN : 01/2008/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng", kết quả cụ thể như sau:

- Lô số 09, diện tích 228,6m2: 67,7%.

- Lô số 10, diện tích 230,4m2: 67,2%.

- Lô số 11, diện tích 304,9m2: 57%.

Trên cơ sở các nội dung phê duyệt điều chỉnh cục bộ này, UBND phường Tứ Hạ phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện các công việc sau:

- Tổ chức cắm mốc giới sau khi điều chỉnh cục bộ quy hoạch và công bố quy hoạch theo quy định hiện hành.

- Tổ chức quản lý xây dựng theo quy hoạch được điều chỉnh và phù hợp quy định.

- Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất và các cơ quan liên quan để tổ chức quản lý, sử dụng đất đảm bảo theo quy định hiện hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thay thế một phần Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 07/01/2013 của UBND thị xã Hương Trà; các nội dung khác giữ nguyên.

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.277.448
Truy câp hiện tại 4.128