Tìm kiếm thông tin
Phê duyệt quy hoạch phân lô đất ở xen ghép tại thôn Hải Cát 2 xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà
Ngày cập nhật 27/12/2018

Quy hoạch phân lô đất ở xen ghép tại thôn Hải Cát 2, xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà đã được UBND thị xã phê duyệt tại Quyết định số 1273/QĐ-UBND ngày 17/12/2018 với những nội dung chủ yếu sau:

 

Phạm vi, ranh giới và quy mô:

a. Phạm vi: Khu vực quy hoạch phân lô đất ở xen ghép tại thôn Hải Cát 2, xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế, có phạm vi ranh giới như sau:

- Phía Bắc: Giáp đất ở.

- Phía Nam: Giáp đất giao thông và khu dân cư hiện hữu.

- Phía Đông: Giáp đất giao thông và khu dân cư hiện hữu.

- Phía Tây: Giáp đất giao thông.

b. Quy mô: Tổng diện tích 4.045,5m2.

c. Mục tiêu và sự cần thiết: Chỉnh trang và sử dụng phù hợp mục đích đất ở; đáp ứng nhu cầu bố trí đất ở tái định cư cho các hộ bị ảnh hưởng khi Nhà nước thu hồi đất.

Phương án quy hoạch:

- Trên cơ sở hiện trạng sử dụng đất là bằng chưa sử dụng, đã được UBND thị xã phê duyệt quy hoạch đất ở tại Quyết định số 801/QĐ-UBND ngày 17/9/2018.

- Phương án mặt bằng tổng thể và kiến trúc cảnh quan: Căn cứ vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, tình hình kinh tế xã hội, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch nông thôn mới và hiện trạng sử dụng đất để xác định phân lô, cụ thể như sau:

+ Phân lô theo phương án đất ở liên kế có vườn. Tổng số 09 lô, diện tích từ 340,3m2 đến 397,6m2; phù hợp quy định về hạn mức đất ở và quy chuẩn quy hoạch xây dựng hiện hành;

+ Hình thức kiến trúc phù hợp với cảnh quan khu vực, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt; hạn chế sử dụng mẫu nhà mái bằng, khuyến khích lợp mái ngói;

+ Phương án tổ chức mặt bằng tổng thể kết nối bổ sung và đồng bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện có.

- Các thông số kỹ thuật khống chế đối với công trình xây dựng:

+ Chỉ giới đường đỏ:

* Đường hiện trạng phía Đông Nam của lô đất: Cách tim đường 5,0m;

* Đường hiện trạng nội bộ khu quy hoạch: Cách tim đường 5,0m;

* Đường phía Tây Nam khu đất: Cách tim đường 6,75m (có chỉnh trang theo hiện trạng);

* Mương thoát nước có độ rộng 2,0m;

+ Chỉ giới xây dựng:

* Đường hiện trạng: Lùi 3,0m so với chỉ giới đường đỏ;

* Mương thoát nước: Lùi 1,0m so với mép mương cùng phía;

+ Cốt nền nhà (± 0,00): Cao hơn 0,6m so với tim mặt đường hiện trạng.

+ Số tầng nhà từ 1-5 tầng, chiều cao ≤ 20m. Tầng 1 cao 3,9m hoặc 4,2m so với cốt nền nhà; các tầng còn lại cao 3,6m hoặc 3,3m (đồng bộ trên cùng tuyến đường);

+ Mật độ xây dựng cụ thể như sau:

* Lô số A1, diện tích 370,5m2: 53,0%.

* Lô số A2, diện tích 359,8m2: 54,0%.

* Lô số A3, diện tích 340,3m2: 56,0%.

* Lô số A4, diện tích 382,2m2: 51,8%.

* Lô số A5, diện tích 397,6m2: 50,2%.

* Lô số A6, diện tích 384,0m2: 51,6%.

* Lô số A7, diện tích 353,1m2: 54,7%.

* Lô số A8, diện tích 384,5m2: 51,6%.

* Lô số A9, diện tích 364,8m2: 53,5%.

Tổng hợp hiện trạng và cơ cấu sử dụng đất

 

Thanh Hiền - Phòng QLĐT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.260.140
Truy câp hiện tại 1.089