Tìm kiếm thông tin
Phường Hương Xuân xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm 2019
Ngày cập nhật 27/12/2018

Để đáp ứng nhu cầu của các ngành, lĩnh vực trên địa bàn nhằm thúc đẩy nền kinh tế phát triển đúng với định hướng. UBND phường xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm 2019 như sau:

 

1. Tiếp tục thực hiện các vùng đã chuyển mục đích sử dụng đất, các vùng đã phân lô, quy hoạch đã được phê duyệt để tiến tới giao đất, đấu giá cấp quyền sử dụng đất năm 2019 gồm có 24 lô đất ở với diện tích 5608,8 m2. Trong đó:

- Khu quy hoạch Trung tâm phường dãy 2 gồm 02 lô với diện tích 496,8 m2.

- Khu quy hoạch Đường Ngang tổ dân phố Trung Thôn gồm 14 lô với diện tích 2.926 m2.

- Bố trí quỹ đất để tiến hành giao đất có cho hộ nghèo chưa có đất ở theo quy định tại khu quy hoạch tổ dân phố Thượng Thôn gồm có 8 lô với diện tích 2.186 m2.

2. Lập hồ sơ quy hoạch phân lô để tiến tới đấu giá quyền sử dụng đất trong những năm tiếp theo:

- Khu dân cư xen ghép tại TDP Thanh Tiên (gần nhà ông Trần Hữu Dũng) với diện tích 259 m2. Quỹ đất này được chuyển từ đất trồng cây hàng năm.

- Khu dân cư xen ghép tại TDP Thanh Tiên (trường Mầm non Tiên Lộc cũ) với diện tích 384,7 m2. Quỹ đất này được chuyển từ đất giáo dục.

- Khu dân cư xen ghép tại TDP Thanh Tiên (trường Mầm non Thanh Lương 1 cũ) với diện tích 483,5 m2. Quỹ đất này được chuyển từ đất giáo dục.

- Khu dân cư xen ghép tại TDP Thanh Lương 4 (gần trạm bơm Đông Xuân) với diện tích 516,2 m2. Quỹ đất này được chuyển từ đất trồng cây hàng năm.

- Khu dân cư xen ghép tại TDP Thanh Lương 4 (dọc đường Lê Đức Thọ) với diện tích 4940 m2. Quỹ đất này được chuyển từ đất trồng lúa.

- Khu dân cư xen ghép tại TDP Thanh Lương 4 (dọc đường Lê Đức Thọ gần khu tái định cư) với diện tích 1720 m2. Quỹ đất này được chuyển từ đất trồng lúa 1250 m2, đất nghĩa địa 470 m2.

3. Đề xuất các công trình dự án có sử dụng đất năm 2019:

Căn cứ vào kế hoạch đầu tư công năm 2019; căn cứ vào kết quả rà soát danh mục công trình thu hồi đất năm 2019, UBND phường đề xuất một số công trình dự án sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn phường như sau:

- Công trình mở rộng đường Trà Kệ đoạn từ đường Lý Nhân Tông đến cầu ông Ân với diện tích 1,13 ha. Quỹ đất trên được chuyển từ đất trồng lúa 0,18 ha, đất ở 0,3 ha, đất chưa sử dụng 0,65 ha.

- Trường Mầm non Hương Xuân tại vùng La Vên (TDP Thanh Tiên) với diện tích 1,38 ha. Quỹ đất trên được chuyển từ đất trồng lúa 1,38 ha.

4. Biến động diện tích năm 2019 như sau:

Các loại đất có biến động tăng (3,34 ha):

- Đất ở đô thị: 0,83 ha.

- Đất giao thông: 1,13 ha.

- Đất giáo dục: 1,38

Các loại đất có biến động giảm (3,34 ha):

- Đất trồng lúa: 2,18 ha.

- Đất trồng cây hàng năm khác: 0,08 ha.

- Đất ở đô thị: 0,3 ha.

- Đất giáo dục: 0,08 ha.

- Đất nghĩa trang, nghĩa địa: 0,05 ha.

- Đất chưa sử dụng: 0,65 ha.

5. Diện tích đất đai đến cuối năm 2019:

- Đất nông nghiệp: Diện tích đất nông nghiệp 1022,39 ha giảm 2,26 ha so với năm 2018. Chiếm 68,00 % diện tích tự nhiên.

- Đất phi nông nghiệp: Diện tích đất phi nông nghiệp 438,41 ha tăng 2,91 ha so với năm 2018. Chiếm 29,16 % diện tích tự nhiên.

- Đất chưa sử dụng: Diện tích đất chưa sử dụng 42,63 ha giảm 0,65 ha so với năm 2018. Chiếm 2,84 % diện tích tự nhiên.

 

Diệu Hương
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.260.064
Truy câp hiện tại 1.082