Tìm kiếm thông tin
Phê duyệt kế hoạch và một số giải pháp thực hiện thu tiền sử dụng đất năm 2019
Ngày cập nhật 29/01/2019

Ngày 02/01/2019, UBND thị xã ban hành Quyết định số 03/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch và một số giải pháp thực hiện thu tiền sử dụng đất năm 2019.

 

UBND thị xã đã giao trách nhiệm cho Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Chi cục thuế, Chủ tịch UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan, tổ chức triển khai và thực hiện kế hoạch thu tiền sử dụng đất năm 2019 theo quy định Quyết định này.

 

Tập tin đính kèm:
VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.260.005
Truy câp hiện tại 1.078