Tìm kiếm thông tin
Uỷ ban nhân dân thị xã Hương Trà công bố Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thị xã
Ngày cập nhật 29/01/2019

Công tác quản lý đất đai theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, góp phần tích cực vào việc sử dụng đất hợp lý và có hiệu quả; thông qua việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt đã tác động tích cực đến quản lý, sử dụng và chuyển dịch đất đai, thực hiện thu hồi tạo quỹ đất sạch để thu hút đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển đô thị và khu dân cư, tạo động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng; việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận QSDĐ cơ bản được thực hiện theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt.

 

Nhằm thực hiện một cách có hiệu quả kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thị xã, UBND thị xã công bố nội dung Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thị xã đã được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt tại Quyết định số 109/QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2019 (theo Phụ lục đính kèm)

 

Tập tin đính kèm:
Đăng Quang - Phòng TNMT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.260.008
Truy câp hiện tại 1.075