Tìm kiếm thông tin
Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà đến năm 2020
Ngày cập nhật 21/02/2019

Ngày 28 tháng 01 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 74/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà đến năm 2020 với những nội dung sau:

 

1. Lý do điều chỉnh: Sử dụng quỹ đất hợp lý và phục vụ nhu cầu cần thiết về đất ở của địa phương đảm bảo theo quy định hiện hành; đồng thời để phù hợp với định hướng quy hoạch phát triển kinh tế xã hội và phát triển đô thị của địa phương.

2. Quy mô điều chỉnh: Điều chỉnh cục bộ 3 vị trí có tổng diện tích khoảng 0,58ha.

3. Vị trí điều chỉnh:

3.1. Thửa số 84, tờ bản đồ địa chính số 20 (đo vẽ năm 2010) tại xóm 5, thôn Triều Sơn Đông; điều chỉnh từ đất dự kiến chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở thành đất ở.

- Diện tích: 1588,9m2 (khoảng 0,159ha).

- Ranh giới:

+ Phía Bắc: Giáp đường bê tông xóm 4;

+ Phía Nam: Giáp đường bê tông xóm 5;

+ Phía Đông: Giáp đất ở và đất nuôi trồng thủy sản;

+ Phía Tây: Giáp mương thoát nước.

3.2. Thửa số 201, tờ bản đồ địa chính số 20 (đo vẽ năm 2010) tại xóm 6, thôn Triều Sơn Đông; điều chỉnh từ đất dự kiến chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở thành đất ở.

- Diện tích: 1604,8m2 (khoảng 0,16ha).

- Ranh giới:

+ Phía Bắc: Giáp đường bê tông xóm 6;

+ Phía Nam: Giáp đất ở;

+ Phía Đông: Giáp đất ở;

+ Phía Tây: Giáp đường bê tông và đất ở.

3.3. Thửa số 152 tờ bản đồ địa chính số 34 (đo vẽ năm 2010) tại thôn Địa Linh; điều chỉnh từ đất cơ sở văn hóa, công cộng thành đất sản xuất kinh doanh.

- Diện tích: 2605,6m2 (khoảng 0,26ha).

- Ranh giới:

+ Phía Bắc, phía Nam và phía Đông: Giáp đất nghĩa địa;

+ Phía Tây: Giáp đất trồng lúa.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Những nội dung liên quan đến các vị trí điều chỉnh nêu trên đã được phê duyệt tại Quyết định số 1071/QĐ-UBND ngày 25/09/2012 của UBND thị xã Hương Trà được thay thế bởi các nội dung tại Quyết định này.

 

Thanh Hiền - Phòng QLĐT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.897.639
Truy câp hiện tại 2.555