Tìm kiếm thông tin
Kế hoạch phát triển Du lịch trên địa bàn thị xã Hương Trà năm 2019
Ngày cập nhật 08/03/2019

Phát triển du lịch Hương Trà là một bộ phận trong chương trình kinh tế trọng điểm của thị xã theo tinh thần Nghị quyết Thị ủy và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thị xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

Để khai thác một cách hiệu quả, hợp lý tài nguyên du lịch sẵn có trên địa bàn, góp phần cùng với tỉnh đưa ngành Du lịch phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Năm 2019, thị xã Hương Trà tập trung phát triển du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng, du lịch biển và đầm phá thông qua việc liên kết, xây dựng, kết nối các tour, tuyến, các khu điểm du lịch trong hệ thống các tour, tuyến du lịch của tỉnh; từng bước phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương góp phần tạo việc làm giảm nghèo trên địa bàn thị xã.

1. Nhiệm vụ trọng tâm

Tiếp tục thu hút các nhà đầu tư có tiềm năng cho lĩnh vực phát triển du lịch trên cơ sở đẩy nhanh các quy hoạch, dự án, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, các nhà đầu tư, tham gia đầu tư vào khu kinh tế tổng hợp biển Hải Dương; Rú Chá, Cồn Tè  xã Hương Phong; Khe Đầy xã Bình Thành; thủy điện và các khe suối tại xã Bình Điền và một số địa điểm khác.

Phối hợp với Trung tâm bảo tồn di tích Cố đô Huế quy hoạch bãi đổ xe, khu dịch vụ của Lăng Gia Long, Điện Huệ Nam đưa vào quản lý và khai thác.

Rà soát Quy hoạch và triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển du lịch xã Hương Phong, đầu tư hạ tầng đưa vào khai thác khu du lịch sinh thái Rú Chá-  Triển khai thực hiện quy hoạch khu dịch vụ bãi tắm cộng đồng xã Hải Dương trong (18ha) đã được phê duyệt để quản lý, khai thác đảm bảo hiệu quả, bền vững và an toàn.

Khảo sát, thống kê các điểm cần có bảng chỉ dẫn du lịch, từng bước lắp đặt. Tranh thủ sự hổ trợ của Sở Du lịch xây dựng các bảng chỉ dẫn, thông tin các điểm du lịch trên địa bàn. 

Khuyến khích nhân dân đầu tư phát triển cơ sở lưu trú kết hợp với hoạt động sản xuất của các làng nghề, các mô hình sản xuất và nuôi trồng để phát triển mô hình du lịch cộng đồng; các điểm du lịch nông thôn dựa vào cộng đồng, du lịch sinh thái đầm phá, ven biển.         

2. Những Giải pháp

* Về công tác quy hoạch, kế hoạch triển khai nhanh kế hoạch sử dụng đất, phân vùng, phân khu phát triển du lịch, dịch vụ tại các điểm du lịch trên địa bàn trước mắt các điểm như:

- Triển khai các bước sau khi đã phê duyệt quy hoạch (18 ha) bãi tắm cộng đồng xã Hải Dương

- Đẩy nhanh tiến độ quy hoạch Khe Đầy xã Bình Thành trình phê duyệt trong 6 tháng đầu năm 2019

- Rà soát đánh giá tiềm năng phát triển các loại hình dịch vụ Rú Chá- Cồn tè Hương Phong kêu gọi thu hút đầu tư

- Quy hoạch khu dịch vụ và bãi đỗ xe Điện Huệ Nam, Lăng Gia Long, dịch vụ hai bên đường ADB từ Hương Hồ đi Hương Thọ để đưa vào quản lý và đầu tư khai thác.

* Về đầu tư hạ tầng, ưu tiên đầu tư hạ tầng giao thông nhằm khai thác và thu hút các nhà đầu tư, đầu tư vào các điểm du lịch như:

- Đường vào Khe Đầy xã Bình Thành.

- Nâng cấp đường vào chùa Huyền Không Sơn Thượng.

- Nâng cấp đường vào Cồn Tè xã Hương Phong.

- Một số hạ tầng thiết yếu tại bãi tắm cộng đồng xã Hải Dương theo quy hoạch đã được duyệt

* Công tác xúc tiến quảng bá du lịch.

- Phối hợp với các ngành tham mưu UBND thị xã tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư, Hội chợ giới thiệu quảng bá các sản phẩm có thương hiệu, sản phẩm các làng nghề truyền thống trên địa bàn

- Tạo điều kiện thuận lợi, cung cấp các thông tin cho các Doanh nghiệp tiếp cận, nghiên cứu, triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn

-  Phát huy hiệu quả trang thông tin điện tử của phòng Văn hoá và Thông tin nhằm Tuyên truyền, quảng bá điểm đến du lịch trên địa bàn, liên kết với các kênh tuyên truyền, quảng bá của Sở Du lịch, Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch để du khách biết nhiều hơn về các điểm du lịch của địa phương; thực hiện việc lắp hệ thống các bảng biển chỉ dẫn du lịch tại các điểm tham quan du lịch trên địa bàn.

- Phối hợp với các ngành và địa phương làm tốt công tác quy hoạch, thông tin quy hoạch phát triển du lịch trên địa bàn.

- Tiếp tục phối hợp với các công ty lữ hành, các doanh nghiệp khảo sát các điểm du lịch trọng điểm trên địa bàn nhằm giới thiệu và đưa khách đến với Hương Trà, mở các lớp tập huấn cho người dân cách làm du lịch, du lịch cộng đồng và trách nhiệm của cộng đồng trong phát triển du lịch.

 

Mỹ Lệ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.167.802
Truy câp hiện tại 243