Tìm kiếm thông tin
Quyết định về việc phê duyệt tiếp nhận dự án viện trợ không hoàn lại do tổ chức Zhi Shan Foundation (Đài Loan - Trung Quốc) tài trợ
Ngày cập nhật 27/03/2019

Ngày 16  tháng  3 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 645 /QĐ-UBND về việc phê duyệt tiếp nhận dự án viện trợ không hoàn lại “Hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Thừa Thiên Huế” do tổ chức Zhi Shan Foundation (Đài Loan - Trung Quốc) tài trợ với những nội dung sau:

 

1. Tên dự án: Hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Nhà tài trợ: Tổ chức Zhi Shan Foundation (Đài Loan -Trung Quốc).

3. Địa bàn thực hiện dự án: Tỉnh Thừa Thiên Huế.

4. Mục tiêu của dự án: Hỗ trợ giáo dục, cải thiện sức khỏe và nâng cao chất lượng giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Thừa Thiên Huế, giúp các em có khả năng tự lập, hòa nhập cộng đồng và trở thành người có ích cho xã hội.

5. Các hoạt động chính của dự án:

- Hỗ trợ kinh phí cho 180 học sinh thuộc các gia đình hộ nghèo, khó khăn có thành tích học tập đạt loại khá trở lên, đạo đức tốt tiếp tục đi học và hoàn thành các cấp học tại các huyện thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Đào tạo nghề cho khoảng 20 thanh niên khó khăn và trẻ khuyết tật tại các vùng nông thôn miền Trung Việt Nam.

- Xây dựng 03 thư viện thân thiện/01 năm tại các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn các huyện thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế.

6. Tổng vốn dự án: 500.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm trăm triệu đồng chẵn), trong đó:

- Vốn viện trợ không hoàn lại: 500.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm trăm triệu đồng chẵn);

- Vốn đối ứng: Không.

7. Thời gian thực hiện: Năm 2019.

8. Tổ chức thực hiện:

- Chủ quản dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Đơn vị tiếp nhận dự án: Quỹ Chí thiện vì trẻ em.

 

www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.826.333
Truy câp hiện tại 262