Tìm kiếm thông tin
Tổ chức đấu thầu qua mạng cho Gói thầu số 05: Toàn bộ phần xây lắp công trình
Ngày cập nhật 27/03/2019

Thực hiện Quyết định số 414/QĐ-UBND ngày 19/02/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nghĩa trang nhân dân phường Hương Văn (giai đoạn 1), thị xã Hương Trà, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã Hương Trà tổ chức đấu thầu qua mạng cho Gói thầu số 05: Toàn bộ phần xây lắp công trình như sau:

 

1. Tên Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã Hương Trà.

2. Tên gói thầu: Gói thầu số 05: Toàn bộ phần xây lắp công trình.

* Loại gói thầu: Xây lắp.

* Giá gói thầu: 2.690.490.000 đồng (Hai tỷ, sáu trăm chín mươi triệu, bốn trăm chín mươi nghìn đồng).

* Thời gian thực hiện: 240 ngày kể từ ngày khởi công.

* Nội dung chính của gói thầu:

Xây dựng mới Nghĩa trang nhân dân phường Hương Văn (giai đoạn 1) với quy mô chủ yếu như sau:

* San nền:

- San nền diện tích khoảng 5.673 m2 tạo mặt bằng để xây dựng khu chức năng theo quy hoạch.

- Bố trí 2.268 lô mộ; trong đó gồm 304 lô mộ chôn cất một lần diện tích 4,8 m2/mộ, 1.964 lô mộ cải táng diện tích 2,4 m2/mộ.

* Đường giao thông: Xây dựng đường nội bộ trong nghĩa trang gồm các tuyến:

- Tuyến số 1 (N1-N5): Mặt cắt ngang 11,0m=(2,5+6,0+2,5)m tổng chiều dài 163,61m. Kết cấu mặt đường BTXM M200 dày 18cm, lớp móng cấp phối đá dăm Dmax=37,5mm dày 12cm.

- Tuyến số 2 (N6-N7): mặt cắt ngang 11,0m=(2,5+6,0+2,5)m, tổng chiều dài 235,01m. Kết cấu mặt đường bằng đất cấp phối đồi đầm chặt K=0,95.

- Tuyến 3 (N7-N9), tuyến 4 (N2-N10), tuyến 5 (N7-N8), tuyến 6 (N4- Nll): mặt cắt ngang 6,5m=(1,5+3,5+1,5)m, tổng chiều dài 497,11m. Kết cấu mặt đường bằng đất cấp phối đồi đầm chặt K=0,95.

- Tuyến số 7 (N12-N13): Đường gom cạnh tuyến cao tốc Cam Lộ - Túy Loan có mặt cắt ngang 19,5m = (4,5+10,5+4,5)m, tổng chiều dài 459,01m. Kết cấu mặt đường bằng đất cấp phối đồi đầm chặt K=0,95.

* Công trình thoát nước: Xây dựng các tuyến mương hở dọc các tuyến đường.

* Khu vực điều hành và công trình phụ trợ:

- Xây dựng 01 bãi đỗ xe diện tích 2.674m2, kết cấu bằng đất cấp phối đồi đầm chặt K=0,95.

- Xây dựng 01 nhà tang lễ kết hợp công tác quản trang 1 tầng diện tích 225m2. Kết cấu khung bê tông cốt thép; tường xây gạch, quét vôi; mái lợp tôn, xà gồ thép; cửa sắt; nền lát gạch; bố trí nhà vệ sinh, điện chiếu sáng, chống sét.

- Xây dựng 01 nhà dâng hương diện tích 37m2. Chòi có hệ mái hai tầng hình bát giác, được đỡ bởi hệ trụ gồm 8 trụ sắp xếp theo hình bát giác; mái lợp ngói vảy cá.

* Cấp nước sinh hoạt: Dùng giếng khoan bơm lên bể nước mái và cấp cho các thiết bị sử dụng nước trong công trình.

* Cấp điện sinh hoạt: Đấu nối từ nguồn điện có sẵn bằng hệ thống dây trên hệ thống cột bê tông ly tâm.

3. Tên dự án: Nghĩa trang nhân dân phường Hương Văn (giai đoạn 1), thị xã Hương Trà.

4. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh, trong nước, qua mạng.

6. Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

7. Thời gian phát hành E-HSMT: Từ 11 giờ 16 phút, ngày 26 tháng 3 năm 2019 đến trước 14 giờ 00 phút, ngày 02 tháng 4 năm 2019.

8. Địa điểm phát hành E-HSMT: Mạng đấu thầu quốc gia tại đây.

9. Giá bán 01 bộ E-HSMT: Miễn phí.

10. Địa chỉ nhận E-HSDT: Nhà thầu đã đăng ký tên trên mạng đấu thầu quốc gia có thể nộp E-HSDT tại đây: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

11. Thời điểm đóng/mở thầu: 14 giờ 00 phút, ngày 02 tháng 4 năm 2019.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã Hương Trà kính mời các Nhà thầu nộp E-HSDT để tham gia lựa chọn nhà thầu gói thầu nêu trên./.

 

Vĩnh Phú - BQLDA ĐTXDKV
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.826.333
Truy câp hiện tại 230