Tìm kiếm thông tin
Tổ chức đấu thầu qua mạng cho Gói thầu số 04: Toàn bộ phần xây dựng và hạng mục chung
Ngày cập nhật 27/03/2019

Thực hiện Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 01/02/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Hạ tầng khu tái định cư thủy diện xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã Hương Trà tổ chức đấu thầu qua mạng cho Gói thầu số 04: Toàn bộ phần xây dựng và hạng mục chung như sau:

 

1. Tên Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã Hương Trà.

2. Tên gói thầu: Gói thầu số 04: Toàn bộ phần xây dựng và hạng mục chung.

* Loại gói thầu: Xây lắp.

* Giá gói thầu: 3.933.391.000 đồng (Ba tỷ, chín trăm ba mươi ba triệu, ba trăm chín mươi mốt nghìn đồng).

* Thời gian thực hiện: 270 ngày kể từ ngày khởi công.

* Nội dung chính của gói thầu:

Diện tích khu quy hoạch khoảng 1,09ha. Trong đó, các hạng mục được đầu tư như sau:

* San nền, cắm mốc phân lô:

- Diện tích san nền phân lô: khoảng 5.954m2.

- Đất san nền được đầm chặt với hệ số K85.

* Giao thông: Hệ thống giao thông được thiết kế theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn, tổng chiều dài khoảng L=476,7m, bao gồm 4 tuyến:

- Tuyến đường số 1: dài 169,07m, chỉ đầu tư san nền đường cấp phối đất đầm chặt K95;

- Tuyến đường số 2: dài 84,06m, điểm đầu giao với đường tuyến số 1, điểm cuối giao với tuyến 3, mặt cắt nền đường: Bn = 1,0+4,0+1,0 = 6m;

- Tuyến đường số 3: dài 109,72m, điểm đầu giao với tuyến số 1, mặt cắt nền đường: Bn = 1,0+4,0+1,0 = 6m;

- Tuyến đường  số 4: dài 113,87m, điểm đầu giao với tuyến số 1, mặt cắt nền đường: Bn = 1,0+4,0+1,0 = 6m.

Kết cấu mặt đường các tuyến số 2, 3, 4 từ trên xuống như sau:

- Mặt đường bê tông xi măng cấp độ bền B20 đá dăm Dmax 40mm, dày 20cm.

- Lớp bạt ni lông.

- Lớp cấp phối đá dăm Dmax=37,5mm, dày 12cm.

- Đắp đất nền đường K95.

* Thoát nước:

- Hệ thống thoát nước thải bằng bê tông xi măng cấp độ bền B12,5; giằng mương và tấm đan bê tông xi măng cốt thép cấp độ bền B15.

- Hệ thống thoát nước mưa: bố trí hệ thống mương thu nước và các họng thu nước trên các tuyến đường, kết cấu thân mương bằng bê tông xi măng cấp độ bền B15, giằng mương và tấm đan bê tông xi măng cốt thép cấp độ bền B15.

- Hệ thống nước thải, nước mưa được thu gom tại các hố ga và xả ra cửa xả tại cống băng đường tuyến đường số 1.

* Hệ thống cấp điện: Xây mới đường dây hạ thế 0,4kV đi trên không sử dụng cáp xoắn LV-ABC-4x70mm2 cho trục chính, LV-ABC-4x50mm2 cho trục nhánh rẽ cấp điện khu dân cư.

* Cấp nước sinh hoạt: Xây dựng đường ống cấp nước đấu nối từ đường ống cấp nước bằng thép D225mm dọc theo đường bê tông liên xã vào khu tái định cư. Sử dụng ống HPDE đường kính D63mm dài 258m và D110mm dài 306m.

3. Tên dự án: Hạ tầng khu tái định cư thủy diện xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà.

4. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh, trong nước, qua mạng.

6. Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

7. Thời gian phát hành E-HSMT: Từ 14 giờ 54 phút, ngày 26 tháng 3 năm 2019 đến trước 15 giờ 00 phút, ngày 02 tháng 4 năm 2019.

8. Địa điểm phát hành E-HSMT: Mạng đấu thầu quốc gia tại đây.

9. Giá bán 01 bộ E-HSMT: Miễn phí.

10. Địa chỉ nhận E-HSDT: Nhà thầu đã đăng ký tên trên mạng đấu thầu quốc gia có thể nộp E-HSDT tại đây: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

11. Thời điểm đóng/mở thầu: 15 giờ 00 phút, ngày 02 tháng 4 năm 2019.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã Hương Trà kính mời các Nhà thầu nộp E-HSDT để tham gia lựa chọn nhà thầu gói thầu nêu trên./.

 

Vĩnh Phú - BQLDA ĐTXDKV
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.826.333
Truy câp hiện tại 208