Tìm kiếm thông tin
Quyết định phê duyệt quy hoạch phân lô đất ở xen ghép tại thôn Kim Ngọc, xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà
Ngày cập nhật 17/04/2019

Ngày 04  tháng 04 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 259 /QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch phân lô đất ở xen ghép tại thôn Kim Ngọc, xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà, với những nội dung chủ yếu sau:

 

1. Tên dự án: Quy hoạch phân lô đất ở xen ghép tại thôn Kim Ngọc, xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà.

2. Chủ đầu tư: Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Trà.

3. Đơn vị lập thiết kế: Chủ đầu tư tự tổ chức lập.

4. Phạm vi, ranh giới và quy mô:

a. Vị trí: Khu vực quy hoạch phân lô đất ở xen ghép tại thôn Kim Ngọc, xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế, có phạm vi ranh giới như sau:

- Phía Bắc: Giáp đất giao thông (đường quy hoạch 19m);

- Phía Nam: Giáp đất ở tại nông thôn;

- Phía Tây: Giáp đất ở tại nông thôn;

- Phía Đông: Giáp đất ở tại nông thôn.

b. Quy mô: Quy mô diện tích 664,6m2.

c. Mục tiêu và sự cần thiết: Chỉnh trang khu đất giáo dục đã được chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở và sử dụng phù hợp, hiệu quả quỹ đất hiện trạng.

5. Phương án quy hoạch:

- Trên cơ sở hiện trạng sử dụng đất là đất giáo dục, đã được UBND thị xã phê duyệt quy hoạch đất ở tại Quyết định số 801/QĐ-UBND ngày 17/9/2018.

- Phương án mặt bằng tổng thể và kiến trúc cảnh quan: Căn cứ vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, tình hình kinh tế xã hội, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch nông thôn mới và hiện trạng sử dụng đất để xác định phân lô, cụ thể như sau:

+ Phân lô theo phương án đất ở liên kế có vườn. Tổng số 03 lô, diện tích là: 168,7m2, 131,3m2 , 139,8m2; phù hợp quy định về hạn mức đất ở và quy chuẩn quy hoạch xây dựng hiện hành;

+ Hình thức kiến trúc phù hợp với cảnh quan khu vực, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt; hạn chế sử dụng mẫu nhà mái bằng, khuyến khích lợp mái ngói;

+ Phương án tổ chức mặt bằng tổng thể kết nối bổ sung và đồng bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện có.

- Các thông số kỹ thuật khống chế đối với công trình xây dựng:

+ Chỉ giới đường đỏ:

* Đường quy hoạch phía Bắc của lô đất: Cách tim đường 9,5m;

+ Chỉ giới xây dựng:

* Đường hiện trạng: Lùi 3,0m so với chỉ giới đường đỏ;

+ Cốt nền nhà (± 0,00): Cao hơn 0,6m so với tim mặt đường hiện trạng.

+ Số tầng nhà từ 1-3 tầng, chiều cao ≤ 12m. Tầng 1 cao 3,9m hoặc 4,2m so với cốt nền nhà; các tầng còn lại cao 3,6m hoặc 3,3m (đồng bộ trên cùng tuyến đường).

+ Mật độ xây dựng cụ thể như sau:

* Lô số B1, diện tích 168,7m2: 63,1%.

* Lô số B2, diện tích 131,3m2: 66,9%.

* Lô số B3, diện tích 139,1m2: 66,1%.

+ Các bộ phận của nhà được phép vượt quá chỉ giới xây dựng: Bậc cấp, vệt dắt xe, bậu cửa, gờ chỉ, cánh cửa, ô văng mái đua, mái đón, móng nhà được phép vượt quá chỉ giới xây dựng. Riêng ban công được nhô quá chỉ giới xây dựng ≤0,9m và không được che chắn tạo thành buồng hay lô gia;

+ Các bộ phận công trình được phép vượt quá lộ giới: Ống thoát nước đứng, bậu cửa, gờ, chỉ, bộ phận trang trí mặt ngoài cổng, tường rào được vượt không quá 0,2m;

+ Phần ngầm dưới mặt đất: Mọi bộ phận kết cấu ngầm dưới đất của công trình không đượt vượt quá chỉ giới đường đỏ;

+ Quan hệ với các công trình bên cạnh:

* Không được phép mở cửa đi, cửa sổ, cửa thông gió nếu mép tường nhà trùng ranh giới lô đất hoặc ranh giới nền nhà thuộc quyền sử dụng của người khác. Chỉ được phép mở cửa đi, cửa sổ, lỗ thông hơi nếu tường xây cách ranh giới lô đất, ranh giới nền nhà bên cạnh từ 2,0m trở lên;

* Không bộ phận nào của ngôi nhà kể cả thiết bị, đường ống, phần ngầm dưới đất được vượt quá ranh giới đất sử dụng;

* Không được xả nước thải, nước mưa, khí bụi, khí thải sinh hoạt sang nhà bên cạnh hoặc làm ảnh hưởng cộng đồng;

* Ngăn cách ranh giới giữa hai nhà khuyến khích có hàng rào thông thoáng cao bằng hàng rào mặt tiền; phần móng tường rào có thể xây đặc và cao tối đa là 0,6m;

* Khi xây dựng cổng nhà ở liên kế cần tuân theo các quy định sau: Mỗi một nhà ở liên kế chỉ được phép mở một cổng chính. Việc mở thêm các cổng phụ, lối thoát nạn phải căn cứ vào yêu cầu cụ thể của công trình và được các cấp thẩm quyền xem xét, quyết định;

* Cánh cổng không được phép mở ra ngoài chỉ giới đường đỏ, ranh giới ngõ/hẻm hoặc ranh giới đất thuộc quyền sử dụng của người khác. Mép ngoài của trụ cổng không được vi phạm vào chỉ giới đường đỏ.

Tổng hợp hiện trạng và cơ cấu sử dụng đất

 

- Định hướng hạ tầng kỹ thuật:

+ Chuẩn bị kỹ thuật: San nền phù hợp với cao độ của khu vực hiện trạng, đảm bảo yêu cầu thoát nước mặt chung cho cả khu vực liền kề.

 + Cấp nước, cấp điện: Đấu nối với hệ thống hiện trạng của khu vực đang sử dụng.

+ Thoát nước mặt: Hướng thoát chính của khu vực theo hướng thoát ra sông Tả Trạch; xây dựng hệ thống thoát đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.

+ Thoát nước thải và vệ sinh môi trường đô thị: Tổ chức xử lý đảm bảo chất lượng theo quy định hiện hành trước khi thải vào hệ thống chung và môi trường tự nhiên.

+ Thông tin liên lạc: Đăng ký ngành viễn thông để được đáp ứng phù hợp nhu cầu và quy định hiện hành.

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.826.333
Truy câp hiện tại 3.120