Tìm kiếm thông tin
Đề xuất bổ sung dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn thị xã
Ngày cập nhật 04/05/2019

Ngày 04/4/2019, UBND thị xã ban hành công văn số 749/UBND-TCKH về cung cấp thông tin và đề xuất bổ sung dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn thị xã Hương Trà.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.288.899
Truy câp hiện tại 1.336