Tìm kiếm thông tin
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Nâng cấp đường từ Tứ Hạ đi trung tâm phường Hương Vân (giai đoạn 2)
Ngày cập nhật 02/07/2019

Ngày 18 tháng 6 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 565 /QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nâng cấp đường từ Tứ Hạ đi trung tâm phường Hương Vân (giai đoạn 2)

 

Tập tin đính kèm:
VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.167.802
Truy câp hiện tại 290