Tìm kiếm thông tin
Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết khu trung tâm Xã trong đồ án quy hoạch Nông thôn mới xã Hương Phong, thị xã Hương Trà đến năm 2020
Ngày cập nhật 09/07/2019

Ngày 25 tháng 6 năm 2019,  UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 624/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết khu trung tâm Xã trong đồ án quy hoạch Nông thôn mới xã Hương Phong, thị xã Hương Trà đến năm 2020 với những nội dung sau:

 

1. Điều chỉnh quy mô đất của trường Mầm non Hương Phong

a. Phạm vi ranh giới:

- Phía Đông Bắc: Tiếp giáp Trạm y tế Xã.

- Phía Tây Bắc: Tiếp giáp đất nghĩa địa.

- Phía Tây Nam: Tiếp giáp đất nghĩa địa và đất giao thông.

- Phía Đông Nam: Tiếp giáp đất giao thông.

b. Quy mô: Khoảng 0,72ha.

c. Chức năng sử dụng đất theo quy hoạch chi tiết khu trung tâm xã trong đồ án quy hoạch Nông thôn mới xã Hương Phong đã được phê duyệt:

- Đất giáo dục: 0,44ha.

- Đất cây xanh, thể dục thể thao: 0,28ha.

d. Lý do điều chỉnh: Mở rộng quy mô về diện tích đất để đảm bảo đạt chuẩn Quốc gia.

e. Phương án điều chỉnh quy hoạch:

- Về giao thông:

+ Hình thành 02 trục kết nối từ đường trục xã vào khu nghĩa địa hiện trạng, có lộ giới 6,0m.

- Đất giáo dục:

+ Điều chỉnh từ đất có chức năng giáo dục 0,03ha sang đất giao thông.

+ Điều chỉnh từ đất cây xanh, thể dục thể thao 0,04ha sang đất giao thông.

+ Điều chỉnh từ đất đất cây xanh, công viên thể dục thể thao 0,24ha sang đất giáo dục.

2. Điều chỉnh chức năng sử dụng đất Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Vân Quật Thượng

a. Phạm vi ranh giới:

- Phía Bắc: Tiếp giáp đất giao thông.

- Phía Tây: Tiếp giáp đất giao thông và đất mặt nước (sông Kim Đôi).

- Phía Nam: Tiếp giáp đất ở.

- Phía Đông: Tiếp giáp mương thoát nước và đất nghĩa địa.

b. Quy mô: Khoảng 0,26ha.

c. Chức năng sử dụng đất theo quy hoạch chi tiết khu trung tâm xã trong đồ án quy hoạch Nông thôn mới xã Hương Phong đã được phê duyệt: Là đất nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Vân Quật Thượng.

d. Lý do điều chỉnh: Mở rộng quy mô khu trung tâm văn hóa xã Hương Phong.

e. Phương án điều chỉnh quy hoạch: Điều chỉnh chức năng sử dụng đất, từ đất nhà sinh hoạt cộng đồng thôn sang đất công cộng - điểm văn hóa Xã.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

Thanh Hiền - Phòng QLĐT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.167.802
Truy câp hiện tại 238