Tìm kiếm thông tin
Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch Nông thôn mới xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà đến năm 2020
Ngày cập nhật 09/07/2019

Ngày 25 tháng 6 năm 2019,  UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 622/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch Nông thôn mới xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà đến năm 2020 với những nội dung sau:

 

1. Điều chỉnh vị trí quy hoạch đất giáo dục (trường Mầm non và trường Tiểu học Tôn Thất Tùng, xã Hương Thọ)

a. Phạm vi ranh giới:

- Phía Bắc: Tiếp giáp đất giao thông (Quốc lộ 49A).

- Phía Tây: Tiếp giáp đất giao thông (đường nội bộ khu tái định cư Hòa An).

- Phía Nam: Tiếp giáp đất rừng sản xuất.

- Phía Đông: Tiếp giáp đất giao thông (đường nội bộ) và đất ở.

b. Quy mô: Khoảng 0,215ha.

c. Chức năng sử dụng đất theo quy hoạch Nông thôn mới xã Hương Thọ đã được phê duyệt:

- Đất giáo dục: 0,57ha.

- Đất trồng cây lâu năm: 1,03ha.

- Đất lâm nghiệp: 0,55ha.

d. Lý do điều chỉnh: Mở rộng quy mô về diện tích đất quy hoạch giáo dục để đảm bảo cho việc đầu tư mở rộng trường Mầm non hiện trạng.

e. Phương án điều chỉnh quy hoạch:

- Về giao thông:

+ Hình thành trục kết nối khu dân cư hiện hữu phía Đông Bắc và phía Tây Nam khu đất.

- Về quy hoạch sử dụng đất:

+ Điều chỉnh từ đất rừng sản xuất 0,23ha sang đất giáo dục.

+ Điều chỉnh từ đất trồng cây lâu năm 0,22ha sang đất giáo dục.

+ Điều chỉnh từ đất rừng sản xuất 0,15ha sang đất giao thông.

+ Điều chỉnh từ đất trồng cây lâu năm 0,009ha sang đất giao thông.

+ Điều chỉnh từ đất rừng sản xuất 0,13ha sang đất trồng cây lâu năm.

- Về cơ cấu sử dụng đất có ảnh hưởng liên quan phương án điều chỉnh cục bộ này sẽ được xem xét khi điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Nông thôn mới xã Hương Thọ.

2. Điều chỉnh vị trí Trung tâm văn hóa xã Hương Thọ và diện tích trường Tiểu học số 2 Hương Thọ

2.1. Điều chỉnh vị trí Trung tâm văn hóa xã Hương Thọ

a. Phạm vi ranh giới:

- Phía Tây Bắc: Tiếp giáp trạm điện.

- Phía Tây Nam: Tiếp giáp đường quy hoạch lộ giới 13,5m.

- Phía Đông Bắc: Tiếp giáp trường Tiểu học số 2 Hương Thọ.

- Phía Đông Nam: Tiếp giáp đường quy hoạch lộ giới 13,5m.

b. Quy mô: Khoảng 1,06ha.

c. Chức năng sử dụng đất theo quy hoạch chi tiết khu trung tâm xã trong đồ án quy hoạch Nông thôn mới xã Hương Thọ đã được phê duyệt: Đất giáo dục - trường Tiểu học số 2 Hương Thọ.

d. Lý do điều chỉnh: Ảnh hưởng dự án đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn đi qua xã Hương Thọ.

e. Phương án điều chỉnh quy hoạch: Điều chỉnh sang đất công cộng - Trung tâm văn hóa xã Hương Thọ.

Đối với vị trí Trung tâm văn hóa xã Hương Thọ theo quy hoạch chi tiết khu trung tâm xã trong đồ án quy hoạch Nông thôn mới xã Hương Thọ đã được phê duyệt sẽ xem xét điều chỉnh sau khi dự án đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn xây dựng hoàn thành.

2.2. Điều chỉnh diện tích trường Tiểu học số 2 Hương Thọ

a. Phạm vi ranh giới:

- Phía Tây Bắc: Tiếp giáp trạm điện và trạm y tế.

- Phía Tây Nam: Tiếp giáp đường quy hoạch lộ giới 13,5m.

- Phía Đông Bắc: Tiếp giáp đường quy hoạch lộ giới 19m.

- Phía Đông Nam: Tiếp giáp đường quy hoạch lộ giới 13,5m.

b. Quy mô: Khoảng 1,23ha.

c. Chức năng sử dụng đất theo quy hoạch chi tiết khu trung tâm xã trong đồ án quy hoạch Nông thôn mới xã Hương Thọ đã được phê duyệt: Đất giáo dục - trường Tiểu học số 2 Hương Thọ, có diện tích khoảng 2,29ha.

d. Lý do điều chỉnh: Ảnh hưởng dự án đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn đi qua xã Hương Thọ nên cân đối lại diện tích phù hợp để bố trí Trung tâm văn hóa xã Hương Thọ.

e. Phương án điều chỉnh quy hoạch: Giảm diện tích còn khoảng 1,23ha.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

Thanh Hiền - Phòng QLĐT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.167.802
Truy câp hiện tại 199