Tìm kiếm thông tin
Quy hoạch, chiến lược, Kế hoạch
Ngày 19/8/2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1993/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2019 thị xã Hương Trà.  
Ngày 22 tháng 8 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 891/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đường bê tông khu dân cư Cồn Đậu, tổ dân phố Bồn Trì (giai đoạn 2), phường Hương An với nội dung chi tiết theo phụ lục như sau :  
Ngày 25 tháng 6 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 623/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết khu trung tâm Xã trong đồ án quy hoạch nông thôn mới xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà đến năm 2020 với những nội dung sau:  
Ngày 05 tháng 7 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 673/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Bếp ăn Trường Mầm non Sơn Ca  
Ngày 25 tháng 6 năm 2019,  UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 622/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch Nông thôn mới xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà đến năm 2020 với những nội dung sau:  
Ngày 25 tháng 6 năm 2019,  UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 624/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết khu trung tâm Xã trong đồ án quy hoạch Nông thôn mới xã Hương Phong, thị xã Hương Trà đến năm 2020 với những nội dung sau:  
UBND tỉnh ban hành quyết định số 07/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về quản lý, sử dụng các bến, bãi tập kết vật liệu xây dựng cát sỏi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.  
Ngày 18 tháng 6 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 565 /QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nâng cấp đường từ Tứ Hạ đi trung tâm phường Hương Vân (giai đoạn 2)  
Ngày 05 tháng 6 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 515/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Khắc phục sụt trượt đường liên thôn xã Bình Thành – Đoạn qua thôn Bình Dương với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.  
Ngày 04 tháng 6 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 511/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trạm bơm điện 15 (Vân Quật Đông), xã Hương Phong với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.095.146
Truy câp hiện tại 1.300