Tìm kiếm thông tin
Quy hoạch, chiến lược, Kế hoạch
Ngày 23 tháng 7 năm 2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 918/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà đến năm 2020, những nội dung chính như sau:  
Ngày 26/6/2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 749/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà đến năm 2020 với những nội dung sau:  
Ngày 02/7/2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 797/QĐ-UBND về việc phê duyệt phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1:500 Khu chức năng Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế tại xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế với những nội dung sau:  
Ngày 10 tháng 4 năm 2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 468/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Bình Thành, thị xã Hương Trà đến năm 2020với những nội dung sau:  
Ngày 18/5/2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1198 /QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Hương Trà.  
Ngày 31 tháng 3 năm 2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 432/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phân lô đất ở tại thôn Triều Sơn Đông, xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà với những nội dung sau:  
Ngày 10/3/2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quyết định số 642/QĐ-UBND phê duyệt danh mục dự án có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư Khu dân cư phía Tây Nam Quốc lộ 1A thuộc phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế với những nội dung chính sau:  
Ngày 18 tháng 3 năm 2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 348/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ thiết kế phân lô đất ở tại tổ La Chữ Trung (tổ 3 cũ), phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà với những nội dung sau:  
UBND thị xã Hương Trà được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế giao nhiệm vụ làm Bên mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất: Khu dân cư đô thị tại xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.  
Công tác quản lý đất đai theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, góp phần tích cực vào việc sử dụng đất hợp lý và có hiệu quả; thông qua việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt đã tác động tích cực đến quản lý, sử dụng và chuyển dịch đất đai, thực hiện thu hồi tạo quỹ đất sạch để thu hút đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển đô thị và khu dân cư, tạo động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng; việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận QSDĐ cơ bản được thực hiện theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.897.639
Truy câp hiện tại 2.365