Tìm kiếm thông tin
Thống kê, báo cáo >> Báp cáo đất đai, dân số, lao động
I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ quý 2 năm 2019 1. Lĩnh vực lao động, việc làm, quản lý dạy nghề a. Lĩnh vực an toàn lao động, tiền lương  
I. Công tác quản lý Nhà nước về đất đai. 1. Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất  
Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2019 của Ủy ban nhân dân thị xã, Nghị quyết của Chi bộ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ động tổ chức triển khai thực hiện, kết quả đạt được như sau:  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.095.017
Truy câp hiện tại 1.280