Tìm kiếm thông tin
Thống kê, báo cáo
I. TÌNH HÌNH: 1. Tình hình sản xuất nông nghiệp: a) Sản xuất vụ Đông Xuân 2018-2019: Đến nay, cây lúa đã trổ khoản 20ha (Hương Văn), diện tích còn lại đang giai đoạn làm đòng, nhìn chung cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt; cây lạc đang giai đoạn ra hoa, đâm tia; ngô đã gieo trồng được 150ha, sắn đã trồng được 650.  
Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2019 của Ủy ban nhân dân thị xã, Nghị quyết của Chi bộ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ động tổ chức triển khai thực hiện, kết quả đạt được như sau:  
I. Công tác quản lý Nhà nước về đất đai. 1. Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất - Đã phối hợp với đơn vị tư vấn, các ngành cấp tỉnh rà soát, tham mưu lập điều chỉnh QHSD đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Thừa Thiên Huế.  
I. TÌNH HÌNH: 1. Tình hình sản xuất nông nghiệp: a) Sản xuất vụ Đông Xuân 2018-2019:  
I. TÌNH HÌNH: 1. Triển khai sản xuất vụ Đông Xuân 2018-2019:  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.864.493
Truy câp hiện tại 164