Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê, báo cáo
Tham mưu UBND thị xã kế hoạch triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2021 từ ngày 15/4/2021 đến 15/5/2021. Đoàn kiểm tra liên ngành VSATTP thị xã đã kiểm tra các cơ sở chế biến thực phẩm, cơ sở giết mổ, kinh doanh, chế biến thịt gia súc, gia cầm, các cơ sở kinh doanh ăn uống giải khát, thức ăn đường phố, các cơ sở sản xuất nước đá, nước đóng chai, các bếp ăn tập thể trên địa bàn 5 xã, phường , đã kiểm tra 32 cơ sở với các ngành nghề: sản xuất, chế biến: 4, ăn uống giải khát: 28.  
I. TÌNH HÌNH:                   1. Sản xuất nông nghiệp: a) Công tác trồng trọt-BVTV: - Cây lúa: Lúa đại trà đang giai đoạn đẻ nhánh rộ, trà gieo sớm đang phân đốt, chuẩn bị phân hóa đòng, nhìn chung cây lúa sinh trưởng phát triển tốt. Tình hình sâu bệnh: Trên lúa gieo sạ có ốc bươu vàng và chuột gây hại rải rác; các HTX tích cực diệt chuột bằng đặt bẩy, bả thuốc hóa học với số lượng khoảng 54kg (chủ yếu Racumin).  
- Tiến hành phối hợp các ngành chức năng tổ chức tuyên truyền về công tác bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu trên các thông tin đại chúng để hưởng ứng các ngày lễ về môi trường.  
1. Về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức sử dụng đất, UBND các phường xã rà soát nhu cầu sử dụng đất để tham mưu UBND thị xã đăng ký Kế hoạch sử dụng đất bổ sung trong quý II năm 2021 để đề nghị UBND tỉnh phê duyệt.  
1. Kết quả thực hiện Tham mưu UBND thị xã Kế hoạch thực hiện Chương trình vệ sinh, an toàn lao động năm 2021.  
Ngành Y tế đã tham mưu BCĐ CTVSATTP thị xã ban hành Kế hoạch số 147/KH-BCĐ ngày 15/01/2021 của Ban chỉ đạo liên ngành VSATTP thị xã Hương Trà về việc đảm bảo VSATTP trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sữu  và mùa Lễ hội Xuân 2021, trên cơ sở kế hoạch đó các ban ngành liên quan, các xã, phường xây dựng kế hoạch đảm bảo VSATTP Tết Nguyên Đán với mục tiêu phòng chống ngộ độc thực phẩm xảy ra trong dịp Tết Nguyên Đán, phát hiện, hướng dẫn và xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm VSATTP, tăng cường giám sát các lễ hội , những nơi tổ chức ăn uống tập trung đông người.  
Trong quý I năm 2021, Phòng TNMT đã tham mưu UBND thị xã xây dựng các nội dung như:  
1. Về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức sử dụng đất, UBND các phường xã rà soát nhu cầu sử dụng đất để tham mưu UBND thị xã đăng ký Kế hoạch sử dụng đất bổ sung trong quý I, năm 2021 để đề nghị UBND tỉnh phê duyệt.  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.065.034
Truy câp hiện tại 1.041