Tìm kiếm thông tin
Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 7
Ngày cập nhật 08/08/2019

I. TÌNH HÌNH:                              

1. Tình hình sản xuất vụ Hè Thu năm 2019: Cây lúa đến nay đã trổ được khoảng 1.900 ha (Hương An 200ha, Hương Chữ  320ha, Hương Phong 280ha, Hương Toàn 500ha, Hương Vinh 330 …), diện tích còn lại đang giai đoạn làm đòng. Bà con nông dân đang tích cực chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh. Ngoài ra, diện tích lúa bị hạn do thiếu nước khoảng 30ha ở Hương Thọ. Cây lạc đang giai đoạn ra hoa đâm tia. Cây rau đã gieo, trồng được khoảng 110ha (Hương An: 60ha, Hương Chữ: 30ha, Hương Xuân: 15ha,…)

 

2. Tình hình diễn biến dịch bệnh DTLCP trên địa bàn thị xã: Đến ngày 18/7/2019, Bệnh Dịch tả lợn Châu Phi đã xảy ra ở 13/16 phường, xã (88 thôn có dịch, 570 hộ có dịch); trong đó: 07 đơn vị phát dịch trong tháng 5/2019 (Hương Văn, Hương Chữ, Hương An, Hương Vinh, Hương Phong, Hương Xuân, Hương Hồ), 06 đơn vị phát sinh dịch trong tháng 6/2019 (Hương Vân, Tứ Hạ, Hương Toàn, Hương Bình, Hương Thọ) và xã Hải Dương mới phát sinh dịch vào ngày 17/7/2019; với số lượng lợn mắc bệnh và bị tiêu hủy là 3.598 con; tổng trọng lượng là 246.140 kg. Bệnh DTLCP đã kéo dài hơn 2 tháng, chưa có phường, xã nào qua 30 ngày kể từ con lợn tiêu hủy cuối cùng; dịch vẫn chưa có dấu hiệu ngừng và đang lây lan vào các trại, hộ chăn nuôi có số lượng lớn.

* Công tác phòng chống dịch: Các địa phương tích cực triển khai công tác tiêu độc và rải vôi trên các tuyến đường giao thông vào vùng dịch; số hóa chất đã sử dụng 3.600 lít (Bencocid, Iotdin) và hơn 100 tấn vôi.

- Ủy ban nhân dân thị xã đã kịp thời phân bổ nguồn kinh phí dự phòng ngân sách cho Trung tâm DVNN thị xã tại Quyết định số 462/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 và Quyết định số 668/QĐ-UBND ngày 04/7/2019 với số tiền hơn 240 triệu đồng để thực hiện công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi trên đia bàn thị xã.

3. Công tác PCCCR:  Trong tháng xãy ra 02 vụ cháy rừng, trong đó: tại Tiểu khu 113 thuộc địa bàn phường Hương Hồ đã xảy ra vụ cháy rừng, Ủy ban nhân dân thị xã đã chỉ đạo các đơn vị tiến hành việc ngăn chặn cháy lây lan và tổ chức dập lửa. Đến 20 giờ cùng ngày đám cháy đã được khống chế dập tắt hoàn toàn, diện tích rừng bị cháy khoảng 32,18 ha rừng thông và keo lá tràm của Hợp tác xã nông nghiệp Hương Hồ 1 và một số hộ dân; 01 vụ cháy rừng thông do Công ty TNHHNN MTV Lâm nghiệp Tiền Phong quản lý tại khoảng 2, tiểu khu 121 thuộc địa bàn thôn Hải Cát, xã Hương Thọ; diện tích bị ảnh hưởng khoảng 3.000 m2 , mức độ thiệt hại: cháy 112 cây thông trồng năm 1981 (trong đó có 90 cây có khả năng phục hồi). Các cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.

- Tổ chức buổi họp Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững thị xã rút kinh nghiệm công tác Phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) trong vụ cháy rừng ngày 28/6/2019 tại phường Hương Hồ và triển khai công tác PCCCR tại Hồ Thọ Sơn, phường Hương Xuân.

4. Công tác thu thuế: Đến nay, các khoản thị xã, phường, xã thu ước thực hiện 81,2 tỷ đồng, đạt 56,81% dự toán tỉnh giao và 49,84% chỉ tiêu phấn đấu. Trong đó: thu ngoài quốc doanh 22 tỷ đồng, đạt 55% dự toán giao; thu tiền sử dụng đất 22 tỷ đồng, đạt 55% kế hoạch tỉnh giao, 36,67% chỉ tiêu phấn đấu... Các khoản Cục thuế trực tiếp thu ước thực hiện 53 tỷ đồng, đạt 42,93% so dự toán tỉnh giao.

Chi ngân sách trên địa bàn thị xã ước thực hiện 242 tỷ đồng, bằng 52,13% dự toán tỉnh giao. Trong đó, chi đầu tư phát triển 44 tỷ đồng, chi thường xuyên 198 tỷ đồng.

5. Công tác giải phóng mặt bằng:

* Dự án đầu tư hạ tầng tại khu công nghiệp Tứ Hạ (giai đoạn 1): Phòng Tài nguyên và Môi trường đang thẩm định giá trị bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản gắn liền với đất cho 03 hộ ảnh hưởng nhà ở, đất ở.

* Di dời 22 hộ Xóm Lò, phường Hương Văn: Đã kết thúc công khai Phương án, Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã đang lập thủ tục trình phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định phương án theo quy định.

* Đường điện 220Kv Huế - Đông Hà đi qua 07 xã/phường:

- Thanh tra thị xã đang xác minh đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thùy.

- UBND thị xã làm việc giải quyết vướng mắc 03 hộ dân nằm giữa 02 đường dây điện 220kV và 500kV tại xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà. UBND thị xã Hương Trà đã có báo cáo xin ý kiến UBND tỉnh về việc áp giá hỗ trợ về đất 80%, tài sản trên đất 70%.

* Nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Trọng Nhân, phường Hương Hồ: Phòng Tài nguyên và Môi trường đang thẩm định điều kiện bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản trên đất của 47 hộ.

* Nâng cấp mở rộng đường Thuận Thiên giai đoạn 1 tại phường Hương Văn: Đã hoàn thành công tác kiểm kê, kiểm đếm 38 hộ ảnh hưởng. Hiện, Chủ đầu tư đang điều chỉnh hồ sơ đo đạc địa chính để UBND phường Hương Văn có cơ sở xác nhận nguồn gốc đất. Đến nay, chủ đầu tư chưa cung cấp hồ sơ địa chính.

* Mở rộng đường Trần Trung Lập phường Hương Vân: Đã hoàn thành công tác kiểm kê của 55 hộ. Chủ đầu tư đã cung cấp hồ sơ đo đạc, chỉnh lý. Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp với UBND phường Hương Vân đang soát xét xác nhận nguồn gốc sử dụng đất; điều chỉnh hồ sơ đo đạc các trường hợp có sai sót. Đến nay, chủ đầu tư chưa cung cấp hồ sơ địa chính hoàn chỉnh.

* Nâng cấp, mở rộng đường vào Lăng Vua Gia Long, tại xã Hương Thọ:

- Đã chi trả xong tiền theo quyết định phê duyệt của UBND thị xã.

- Vướng mắc hộ ông Mai Văn Phương: Trung tâm Phát triển quỹ đất đang rà soát, củng cố hồ sơ để làm việc các ngành; báo cáo UBND thị xã xem xét.

* Dự án Đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua thị xã Hương Trà:

Đến nay, Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã chủ trì phối hợp với các địa phương đã tiến hành họp dân triển khai thông báo thu hồi đất của thị xã tại phường Hương An, phường Hương Hồ và xã Hương Thọ với khoảng 430 hộ gia đình và tổ chức ảnh hưởng.

+ Đã hoàn thành kiểm kê 50 hộ gia đình và tổ chức có đất và tài sản đối với phường Hương An. Hiện, Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã đã chuyển hồ sơ cho UBND phường Hương An xác nhận nguồn gốc sử dụng đất.

+ Tổ công tác kiểm kê đất và tài sản trên đất phường Hương Hồ đã tiến hành kiểm kê 170/200 hộ gia đình; còn lại khoảng 30 hộ đất trồng rừng, đang rà soát pháp lý hồ sơ hộ dân cung cấp để tiếp tục kiểm kê ngoài thực địa theo kế hoạch.

+ Đang triển khai kiểm kê từ khoảng 180 hộ gia đình, tổ chức có đất và tài sản ảnh hưởng xã Hương Thọ.

Đối với Gói thầu số 7 qua các phường: Hương Xuân, Hương Văn và Hương Vân. Hiện nay, đơn vị đo đạc đang hoàn chỉnh hồ sơ địa chính, chưa bàn giao hồ sơ cho Trung tâm Phát triển quỹ đất để lập thủ tục đề nghị UBND thị xã, phòng Tài nguyên và Môi trường ban hành thông báo thu hồi đất theo quy định.

6. Công tác chỉ đạo điều hành, Văn hóa xã hội:

- Uỷ ban nhân dân thị xã tổ chức họp để thông qua các báo cáo trình HĐND thị xã tại kỳ họp thứ 8 HĐND thị xã khóa VI.

- Phối hợp với các ngành liên quan đảm bảo các điều kiện để tổ chức thành công kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 (Trường THPT Hương Trà, THPT Đăng Huy Trứ, THPT Hương Vinh) với 1.051 thí sinh dự thi, trong đó vắng mặt 03 thí sinh ( 01 thí sinh tự do, 02 thí sinh bỏ học); Phối hợp với Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp – Sở Kế hoạch và Đầu tư khảo sát, cung cấp thông tin Dự án xúc tiến đầu tư trên địa bàn xã Hương Phong và Hải Dương.