Tìm kiếm thông tin
Phân bổ kinh phí Chương trình Mục tiêu quốc gia năm 2019
Ngày cập nhật 22/08/2019

Ngày 02 tháng 8 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 807/QĐ-UBND về việc phân bổ kinh phí Chương trình Mục tiêu quốc gia năm 2019 cho các đơn vị với số tiền 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng) để thực hiện nội dung như sau:

 

1. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, số tiền 20 triệu đồng để thực hiện Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững.

2. UBND xã Hương Toàn, số tiền 10 triệu đồng để thực hiện Tổ chức lễ công bố đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.832.592
Truy câp hiện tại 50