Tìm kiếm thông tin
Quyết định về việc thu hồi và cho Công ty cổ phần cấp nước Thừa Thiên Huế thuê đất để làm nhà máy nước Bình Thành tại xã Bình Thành
Ngày cập nhật 10/09/2019

Ngày 04 tháng 9 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2139/QĐ-UBND về việc thu hồi diện tích 824,9 m2 (Tám trăm hai mươi bốn phẩy chín mét vuông) đất tọa lạc tại xã Bình Thành, thị xã Hương Trà do Công ty TNHH Nhà nước một thành viên xây dựng và cấp nước Thừa Thiên Huế sử dụng và cho Công ty cổ phần cấp nước Thừa Thiên Huế thuê toàn bộ diện tích đất thu hồi nêu trên để làm nhà máy nước Bình Thành.

 

- Thời hạn thuê đất: Đến ngày 24 tháng 10 năm 2056.

- Tiền thuê đất được tính từ ngày 15 tháng 12 năm 2016.

- Hình thức thuê đất: Trả tiền thuê đất hàng năm.

Giao trách nhiệm cho các cơ quan đơn vị thực hiện các công việc sau:

1. Cục thuế tỉnh xác định đơn giá thuê đất và thông báo cho Công ty cổ phần cấp nước Thừa Thiên Huế nộp tiền thuê đất.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Ký hợp đồng thuê đất với Công ty cổ phần cấp nước Thừa Thiên Huế;

- Thu hồi và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty cổ phần cấp nước Thừa Thiên Huế sau khi đã hoàn thành các nghĩa vụ tài chính theo đúng các quy định;

- Chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc thực hiện việc chỉnh lý hồ sơ địa chính.

 

www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.897.639
Truy câp hiện tại 2.385