Tìm kiếm thông tin
Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã về việc ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với ông Lê Hữu Giáp
Ngày cập nhật 16/09/2019

Ngày 06/9/2019, UBND thị xã ban hành Thông báo kết luận số 2366/TB-UBND tại buổi làm việc UBND xã Hải Dương về việc ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với ông Lê Hữu Giáp.

 

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo UBND xã Hải Dương báo cáo tình hình ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai đối với ông Lê Hữu Giáp, ý kiến phát biểu của lãnh đạo Phòng Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường và các thành viên dự họp, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương - Phó Chủ tịch UBND thị xã kết luận:

1. UBND xã Hải Dương:

- Thu hồi Quyết định số: 71/QĐ-XPVPHC của Chủ tịch UBND xã Hải Dương về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với ông Lê Hữu Giáp.

- Giao trách nhiệm UBND xã Hải Dương chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan thị xã kiểm tra, rà soát lại vị trí và nguồn gốc thửa đất, xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính đối với ông Lê Hữu Giáp tự ý lấn chiếm đất tại xóm Mới, thôn Thai Dương Hạ Bắc, được quy định tại điều 59 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012; báo cáo về UBND thị xã trước ngày 13/9/2019.

- Trong quá trình bàn hành các Quyết định xử phạt hành chính cần tham gia ý kiến của các ngành để được hướng dẫn cụ thể.

2. Giao trách nhiệm cho Phòng Tư Pháp, Tài Nguyên và Môi trường hướng dẫn UBND xã Hải Dương trong quá trình ban hành Quyết định xử phạt hành chính đối với lĩnh vực đất đai.

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.818.469
Truy câp hiện tại 4.737