Tìm kiếm thông tin
Tặng Giấy khen cho Em Dương Thị Quỳnh Như đã đạt Huy chương đồng môn Sambo tại Seagame 30
Ngày cập nhật 31/12/2019

Ngày 16 tháng 12 năm 2019, Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà đã có Quyết định số 1739/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen kèm theo tiền thưởng 3.000.000đ (Bằng chữ: Ba triệu đồng chẵn) cho Em Dương Thị Quỳnh Như, Quê quán: xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà đã đạt Huy chương đồng môn Sambo tại Seagame 30

 

Nguyễn Thị Lợi - Phòng Nội vụ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.818.687
Truy câp hiện tại 4.789