Tìm kiếm thông tin
Chương trình làm việc tháng 01/2020 của UBND thị xã
Ngày cập nhật 09/01/2020

Căn cứ Chương trình công tác của UBND thị xã năm 2020 và danh mục chương trình, đề án thực hiện năm 2020; xét đề nghị của Văn phòng HĐND và UBND thị xã; UBND thị xã ban hành chương trình công tác tháng 01/2020 với các nội dung chính sau:

 

 

STT

Nội dung

Cơ quan chủ trì tham mưu

Người chỉ đạo

Thời gian

 

1

Họp UBND triển khai nhiệm vụ KTXH năm 2020

VP HĐND- UBND, TCKH

Đ/c CT và các PCT

Tuần 1

2

Dự tổng kết công tác năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020 các ngành

Các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND thị xã

Đ/c CT và các PCT

Tuần 1,2

3

Xây dựng kế hoạch Mừng Đảng, Mừng Xuân đón Tết nguyên đán Canh Tý 2020

VP HĐND – UBND, Phòng VHTT, Trung tâm VHTT-TT, TCKH

Đ/c CT và các PCT

Tuần 1

4

Họp UBND thị xã bàn giao công tác của đồng chí Phó Chủ tịch UBND

Văn phòng HĐND-UBND, P.Nội vụ

Đ/c CT và các PCT

Tuần 1

5

Hội nghị ký kết liên tịch triển khai nhiệm vụ QP-AN năm 2020

VP HĐND- UBND,

Ban CHQS

Đ/c Hà Văn Tuấn

 

Tuần 1

6

Triển khai công bố nghị quyết của Ủy ban Thường vụ QH về sáp nhập xã Bình Điền và Hồng Tiến thành xã Bình Tiến.

VP HĐND- UBND, Phòng Nội vụ

Đ/c Hà Văn Tuấn

 

Tuần 2

7

Làm việc UBND các xã, phường đôn đốc công tác thu ngân sách

Phòng TCKH

Đ/c Hà Văn Tuấn

 

 

Tuần 2

8

Kiểm tra tiến độ xây dựng cơ bản

P.QLĐT, Ban QLDA ĐTXD

Đ/c Hà Văn Tuấn

Tuần 2

9

Chỉ đạo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại khu quy hoạch Triều Sơn Trung xã Hương Toàn

P.TNMT,

Trung tâm PTQĐ

Đ/c Hà Văn Tuấn

Đ/c Nguyễn Thị Thu Hương

Tuần 2

10

Làm việc với ngành Kinh tế chỉ đạo công tác xây dựng đề án tái cơ cấu nông nghiệp

Phòng Kinh tế

Đ/c Nguyễn Thị Thu Hương

Tuần 2

11

Tổ chức bàn giao đất tái định cư cho 3 hộ dân tại KCN Tứ Hạ

P.TNMT,

Trung tâm PTQĐ

Đ/c Nguyễn Thị Thu Hương

Tuần 2

12

Gặp mặt doanh nghiệp

VP HĐND - UBND

Đ/c CT và các PCT

Tuần 3

13

Thăm các đơn vị, địa phương kiểm tra công tác chuẩn bị Tết nguyên đán; thăm các đối tượng, gia đình chính sách nhân dịp Tết nguyên đán

VP HĐND – UBND;

Phòng LĐTBXH

Đ/c CT và các PCT

Tuần 3, 4

14

Kiểm tra công tác gọi thanh niên làm nghĩa vụ quân sự

Ban CHQS

Đ/c Hà Văn Tuấn

Tuần 3

15

Làm việc với các ngành TNMT, Thanh tra

P.TNMT, Thanh tra

Đ/c Hà Văn Tuấn

Tuần 3

16

Gặp mặt đầu năm, Tết trồng cây

VP HĐND – UBND, P.Kinh tế

Đ/c CT và các PCT

Tuần 4

17

Họp giao ban định kỳ thực hiện các nhiệm vụ phát sinh khác

Văn phòng,

P.TCKH

Đ/c CT và các PCT

Tuần 4

Yêu cầu các đ/c thành viên UBND thường xuyên đôn đốc việc triển khai thực hiện. Trong quá trình xây dựng Chương trình cụ thể hàng tuần để được bổ sung, điều chỉnh kịp thời để đáp ứng tốt công tác chỉ đạo điều hành của UBND thị xã.

 

Tập tin đính kèm:
VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.818.325
Truy câp hiện tại 4.704