Tìm kiếm thông tin
Tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính năm 2019
Ngày cập nhật 17/01/2020

Ngày 06 tháng 01 năm 2020, Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà đã có Quyết định số 12/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen cho 06 tập thể và 06 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính năm 2019. Danh sách cụ thể:

 

I. Tập thể:

1. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã.

2. Phòng Nội vụ

3. Ủy ban nhân dân phường Hương Xuân.

4. Ủy ban nhân dân phường Hương An.

5. Ủy ban nhân dân phường Hương Văn.

6. Ủy ban nhân dân xã Hương Vinh.

II. Cá nhân:

1. Ông Ngô Quang Thảo, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hương Xuân.

2. Ông Đào Văn Đại, Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND thị xã Hương Trà.

3. Ông Phan Hoàng Minh, Chuyên viên Phòng Nội vụ.

4. Bà Châu Thị Diệu Hằng, Công chức Văn phòng – thống kê phường Hương An.

5. Bà Lê Thị Thúy, Công chức Văn phòng – thống kê phường Hương Văn.

6. Bà Bùi Thị Mai, Công chức Văn hóa – xã hội xã Hương Vinh./.

 

Nguyễn Thị Lợi - Phòng Nội vụ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.818.815
Truy câp hiện tại 4.809