Tìm kiếm thông tin
Tổ chức triển khai thực hiện và tổng kết Chương trình Quốc gia phòng, chống bệnh Lở mồm long móng giai đoạn 2016-2020
Ngày cập nhật 21/01/2020

Ngày 13  tháng 01 năm 2020, UBND tỉnh có công văn số 312/UBND-NN  về việc tổ chức triển khai thực hiện và tổng kết Chương trình Quốc gia phòng, chống bệnh Lở mồm long móng giai đoạn 2016-2020, sau khi nhận được Công văn số 271/BNN-TY ngày 09/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện và tổng kết Chương trình Quốc gia phòng, chống bệnh Lở mồm long móng giai đoạn 2016-2020. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:

1. Quán triệt, tổ chức triển khai kịp thời, đầy đủ và có hiệu quả các nội dung năm cuối của Chương trình quốc gia Lở mồm long móng giai đoạn 2016-2020; đặc biệt các nội dung về tiêm phòng cho đàn gia súc, giám sát lưu hành vi rút Lở mồm long móng, giám sát sau tiêm phòng, kiểm soát vận chuyển, xây dựng chuỗi và vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh.

2. Tổ chức tổng kết, đánh giá, phân tích chi tiết các nội dung và kết quả đã đạt được; các nội dung chưa làm được, những tồn tại, bất cập, khó khăn đã gặp phải; nguyên nhân và đề xuất cụ thể các nội dung, giải pháp phòng, chống bệnh Lở mồm long móng giai đoạn 2021-2025; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 18/4/2020.

Hoài Nam - TTDVNN
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.535.641
Truy câp hiện tại 1.988