Tìm kiếm thông tin
Quyết định về việc công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng năm 2019 cho các tập thể và cá nhân thuộc thị xã Hương Trà
Ngày cập nhật 21/01/2020

Ngày 20 tháng  01 năm 2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 204 /QĐ-UBND về việc công nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 10 tập thể và tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 02 tập thể, 01 cá nhân thuộc thị xã Hương Trà, đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019. Danh sách chi tiết như sau:

 

I. Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc:

1. Văn phòng Thị ủy Hương Trà;

2. Ban Tuyên giáo Thị ủy Hương Trà;

3. Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Hương Trà;

4. Cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Hương Trà;

5. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà;

6. Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Hương Trà;

7. Phòng Nội vụ thị xã Hương Trà;

8. Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Hương Trà;

9. Thanh tra thị xã Hương Trà;

10. Ủy ban nhân dân xã Hương Bình, thị xã Hương Trà.

II. Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh:

A. Tập thể:

1. Ban Tuyên giáo Thị ủy Hương Trà;

2. Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Hương Trà.

B. Cá nhân:

1. Ông Lê Hồng Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà.

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.535.641
Truy câp hiện tại 2.339