Tìm kiếm thông tin
Quyết định về việc phân bổ kinh phí hoạt động trong công tác trực sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020
Ngày cập nhật 21/01/2020

Ngày 14  tháng 01 năm 2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 54  /QĐ-UBND về việc trích ngân sách thị xã số tiền: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng) từ nguồn tăng thu ngân sách hỗ trợ cho Ban Chỉ huy Quân sự thị xã trong công tác trực sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

 

Giao trách nhiệm cho Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp kinh phí cho Ban Chỉ huy Quân sự thị xã,

Ban Chỉ huy Quân sự thị xã có trách nhiệm sử dụng kinh phí đúng mục đích, nội dung, đối tượng và quyết toán ngân sách địa phương theo đúng quy định hiện hành.

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.535.641
Truy câp hiện tại 1.961