Tìm kiếm thông tin
Phân bổ kinh phí thực hiện nâng cấp, sửa chữa các danh mục phục vụ kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và chống xuống cấp
Ngày cập nhật 24/03/2020

Ngày 18 tháng 3 năm 2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 345 /QĐ-UBND về việc trích ngân sách thị xã số tiền: 4.800.000.000 đồng (Bốn tỷ tám trăm triệu đồng) từ nguồn bổ sung có mục tiêu của tỉnh giao đầu năm bổ sung chi thường xuyên cho UBND các phường, xã để thực hiện nâng cấp, sửa chữa các danh mục phục vụ kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và chống xuống cấp cơ sở vật chất trường lớp. Phụ lục chi tiết đính kèm:

 

STT

Đơn vị / Danh mục

Số tiền

Ghi chú

1

UBND phường Hương Vân

900.000

 

 

Trường Mầm non Hương Vân: Sửa chữa nhà vệ sinh cơ sở Sơn Công; sửa chữa phòng học, bếp ăn cơ sở Lại Bằng; sửa chữa lối đi hiên sau cơ sở Lai Thành

500.000

Phần kinh phí còn thiếu (nếu có), đề nghị địa phương tự cân đối ngân sách để thực hiện

 

Trường Tiểu học Hương Vân: Sửa chữa mái lợp, hệ thống điện, lát gạch nền, sơn lại cửa của 05 phòng học cơ sở Hương Vân

400.000

2

UBND phường Hương Hồ

500.000

 

Trường Mầm non Hương Hồ: Sửa chữa 07 phòng học cơ sở Long Hồ Hạ

500.000

3

UBND xã Hương Vinh

290.000

 

Trường Tiểu học số 1 Hương Vinh: Thay hệ thống cửa, quét vôi tường nhà 2 tầng 08 phòng học

290.000

4

UBND xã Hương Toàn

810.000

 

Trường Tiểu học số 1 Hương Toàn: Nâng cấp sân mặt trước; san bằng và làm sân thể dục thể thao ở phía sau, lót gạch Terazzo; Thay mái tôn, quét vôi, sơn cửa nhà 2 tầng 06 phòng học (cơ sở Vân Cù)

810.000

5

UBND xã Hải Dương

810.000

 

Trường TH & THCS Hoàng Kim Hoán: Cải tạo 16 phòng học 2 dãy nhà 2 tầng và 04 phòng học THCS

540.000

 

Trường Mầm non Hải Dương: Thay mái tôn, đổ bê tông, lát gạch sân

270.000

6

UBND xã Hương Phong

720.000

 

Trường Mầm non Hương Phong: Xây dựng mới cổng, tường rào

360.000

 

Trường Tiểu học Vân Quật Đông: Thay toàn bộ hệ thống của, quét vôi, sơn cửa 2 dãy nhà 2 tầng 08 phòng học.

360.000

7

UBND xã Bình Thành

450.000

 

Trường Mầm non Bình Thành: Thay mái, sửa chữa nền, tường

180.000

 

Trường TH Bình Thành: Thay mái, sửa chữa nền, tường

270.000

8

UBND xã Bình Tiến

320.000

 

Trường MN Bình Điền: Thay mái, lát gạch nền, gia cố tường, thay mới hệ thống điện

320.000

Tổng cộng

4.800.000

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.994.914
Truy câp hiện tại 2.864