Tìm kiếm thông tin
Thông báo về việc tạm dừng tiếp công dân, tiếp nhận các thủ tục hành chính đối với công dân tại Trụ sở Tiếp công dân thị xã
Ngày cập nhật 31/03/2020

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 2573/UBND-HCC ngày 31/3/2020 về việc tạm dừng tiếp nhận thủ tục hành chính, tiếp công dân; chỉ tiếp nhận trực tuyến hoặc tiếp nhận thông qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh; Ban Tiếp công dân thị xã thông báo:

 

1. Tạm dừng tiếp công dân theo quy định tại Trụ sở Tiếp công dân thị xã và tiếp công dân định kỳ tại cơ sở theo lịch từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 15/4/2020.

Chỉ tiếp nhận đơn thư trực tuyến hoặc tiếp nhận thông qua dịch vụ bưu chính công ích.

2. Không làm việc với người đến cơ quan không đeo khẩu trang, không thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

Ban Tiếp công dân thị xã thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan và công dân biết, thực hiện./.

 

Ban Tiếp công dân
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.890.593
Truy câp hiện tại 592