Tìm kiếm thông tin
Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông, bà Nguyễn Chính – Hồ Thị Thu - Hương An
Ngày cập nhật 04/07/2020

Ngày 29/6/2020, Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 569 /QĐ-UBND về việc Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

 

Theo Quyết định, thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AD 911079 do Ủy ban nhân dân huyện Hương Trà (nay là thị xã Hương Trà) cấp ngày 25/11/2005 cho ông, bà Nguyễn Chính – Hồ Thị Thu sử dụng tại:

  • Thửa đất số: 107; Tờ bản đồ số: 10; Diện tích: 404 m2;

- Địa chỉ thửa đất: Thôn Bồn Trì, xã Hương An, huyện Hương Trà (nay là TDP Bồn Trì, phường Hương An, thị xã Hương Trà).

  • Hình thức sử dụng: + Sử dụng riêng: 404 m2

        + Sử dụng chung: Không m2

  • Mục đích sử dụng đất: + Đất ở tại nông thôn (ONT): 404 m2

          + Đất vườn trồng cây lâu năm khác (LNK): 0 m2

  • Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

Lý do thu hồi: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên không đúng quy định pháp luật do công nhận sai diện tích đất ở.

 

Tập tin đính kèm:
Thanh Thảo - CNVPĐKĐĐ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.897.639
Truy câp hiện tại 2.430