Tìm kiếm thông tin
Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông, bà Trần Đỉnh – Nguyễn Thị Điệp - Hương An
Ngày cập nhật 04/07/2020

Ngày 29/6/2020, Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 568/QĐ-UBND về việc Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

 

Theo Quyết định, thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AD 935352 do Ủy ban nhân dân huyện Hương Trà (nay là thị xã Hương Trà) cấp ngày 17/11/2006 cho ông, bà Trần Đỉnh – Nguyễn Thị Điệp sử dụng tại:

  • Thửa đất số: 566; Tờ bản đồ số: 12; Diện tích: 1093 m2;

- Địa chỉ thửa đất: Thôn Thuận Hòa, xã Hương Phong, huyện Hương Trà (nay là thị xã Hương Trà).

  • Hình thức sử dụng: + Sử dụng riêng: 1093 m2

        + Sử dụng chung: Không m2

  • Mục đích sử dụng đất: + Đất ở tại nông thôn (ONT): 600 m2

        + Đất vườn trồng cây lâu năm khác (LNK): 493 m2

  • Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

Lý do thu hồi: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên không đúng quy định pháp luật do công nhận sai diện tích đất ở.

 

Tập tin đính kèm:
Thanh Thảo - CNVPĐKĐĐ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.897.639
Truy câp hiện tại 2.315